Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ С И Б

  • Подпомагащи и благотворителни;
  • Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;
  • Административно-правни;
  • Трудово-правни;
  • Осигуряване на трудова заетост;
  • Здравни услуги ;
  • Информационно-консултантски услуги;
  • Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми;
  • Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО С И Б ИЗВЪРШВА ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

1.ТРУДОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Адаптация на работни места към индивидуалните особености на работници с увреждания;
б). Реализиране на проекти, свързани с разкриването на нови работни места за лица с увреждания;
в). Трудово-правна защита и трудово-правни консултации по трудоустрояване, трудови правоотношения и трудова рехабилитация на лица с увреждания;
г). Оценка на остатъчната, манипулативната трудоспособност и насочване към подходящ вид трудова дейност на увредените лица;
д). Разработване и усъвършенстване на действащата нормативна уредба, свързана с трудовата рехабилитация на инвалидите;
е). Професионална квалификация и преквалификация на инвалидите.

2. БИТОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Разработване и реализиране на проекти за адаптация на битовите условия за живот към конкретните потребности на увредените лица;
б). Преодоляване на транспортни и архитектурни бариери в различните сфери и на различни равнища;
в). Преодоляване на затрудненията на инвалидите в бита, чрез съдействие при снабдяването с помощни технически средства;
г). Преодоляване на комуникативните бариери пред инвалидите чрез разработване и реализиране на конкретни програми;
д). Обслужващи дейности в бита на инвалидите и извършване на съответните услуги.

3. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Култура и изкуство - нагласа за възприемане на творчество;
б). Образователен и поддържащ спорт;
в). Дозиран туризъм;
г). Социално подпомагане, социални контакти и самоорганизация на инвалидите;
д). Образование, възпитание и преодоляване на автобариерите (бариери, възникнали вследствие на самоограничание) пред инвалидите;
е). Информираност и обучение на инвалидите за техните права и облекчения.

4. ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ чрез:
а). Развиване на структури, адекватни на потребностите на инвалидите и на обществото;
б). Поддържане на контакти на индивидуално и колективно равнище със сродни организации и структури на държавата, работещи в областта на социалната рехабилитация и интеграция на инвалидите;
в). Международно сътрудничество, членство и реализиране на проекти, съвместно с чуждестранни неправителствени организации;
г). Работа за формиране на позитивна нагласа у здравите хора, обществените организации и държавните структури към специфичните потребности на инвалидите;
д). Преодоляване на проявите на дискриминация спрямо лицата с увреждания, чрез позволените от закона средства и гласност в медиите.

Национален информационно-консултантски център

На 4 април 2003 г. Съюзът на инвалидите в България откри Национален информационно - консултантски център (НИКЦ) за хора със специфични възможности, който е напълно адаптиран и достъпен за хора на инвалидни колички и други трудности в придвижването. Това стана възможно благодарение на съдействието на Президента на Република България Георги Първанов, на правителството в лицето на Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд “Рехабилитация и социална интеграция”. Много голяма помощ оказаха Алианц България Холдинг, Национална телевизия БТВ, фирма “Хаглайтнер България ООД”, ПР§Медиа, и медийните партньори Дарик радио и в. “24 часа”.

Целта на този център е да предоставя всякакъв вид услуги на хора със специфични възможности (инвалиди), независимо от това дали са членове на СИБ. В момента се извършват информационни и консултантски услуги при лично посещение и по телефона. Идеята на СИБ е такива центрове да се изграждат и в регионалните организации.

В бъдеще в НИКЦ ще се провежда езиково и компютърно обучение, обучение за управление на собствен бизнес и във всички останали аспекти на социалната интеграция на хората със специфични възможности.


Адрес:

София 1000

ул. “Христо Белчев” 8

ет. 3


Прием на експертите в НИКЦ:

Понеделник - 14-17 часа
Вторник - 10-12 часа
- 14-16 часа
Сряда - 10-13 часа

Новини

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.10.2021г. до 31.12.2021 г.

3 декември - Международен ден на хората с увреждания

ДЕКЛАРАЦИЯ От Национално представителните организации на и за хора с увреждания

Политическите сили и кандидат-президентски двойки заявиха своя дългосрочен ангажимент

към проблемите на хората с увреждания в България

Среща с кандидат президентската двойка проф. Анастас Герджиков и полк. Невяна Митева

Прочетете тук

ПП "Продължаваме промяната" заяви, че ще работи в партньорство

с национално представителните организации на и за хората с увреждания

Работеща Държавна агенция за хора с увреждания обещаха от коалицията ГЕРБ-СДС

на национално представителните организации

Национално представителни организации на и за хората с увреждане се срещат днес с

ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“

БСП призна национално представителните организации на и за хората с увреждания

за партньор в политиките си

Национално представителни организации на и за хората с увреждане провеждат поредица от срещи

с политически партии и кандидат-президентски двойки

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.07.2021 до 30.09.2021 г.

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.04.2021 до 30.06.2021 г.

Тримесечен отчет на СИБ

на периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

В информационния бюлетин 1 на СИБ прочетете за

Социалните параметри през 2021 г. Информация за безвъзмездно изграждане на стълбищна платформа, вертикален подемник или рампа по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на МТСП

Отчет на дейността на СИБ

за периода от 01.10.2020 до 31.12.2020 г.

Тримесечен отчет на СИБ

за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

Отчет на дейността на СИБ

от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет на дейността

от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

По повод 30-годишнината на Съюза на инвалидите в България

е издаден юбилеен брой 11-12 на списание "Кураж"

ИНФОРМАЦИЯ

за включване в механизма лична помощ

Среща с министъра на труда и социалната политика

относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

Наредба за медицинска експертиза

Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания

Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинска експертиза през периода 03.08.2018 г. - 18.12.2018 г.

Втора техническа среща по проект „Пътеки за достъпен туризъм”

Подробности прочетете в Рубриката Проекти 2018

СИБ ДАДЕ СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ

На 31.10.2018 г. в град Кърджали, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ” (“ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО”), финансиран от ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, С КОЕТО БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. Подробности прочетете в рубриката ПРОЕКТИ

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Проекти

Second project Technical Meeting

of “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” Project

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

СИБ ДАДЕ СТАРТ

НА НОВ ПРОЕКТ

UDPB GAVE START

TO A NEW PROJECT

Press release

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE–BULGARIA 2014-2020 PROJECT“PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” ABR. “ACCESS2HERITAGE” Ref No2055 MIScode 501 88 90 Contract В2.6С.06 / 15.12.2017 PROJECT BENEFICIARY 6 UNION OF DISABLED PEOPLEIN BULGARIA On 31.10.2018 at 9,30 in the hall of Chitalishte (Culture House) “Obedinenie” city Kurdzhali, 47 “Republikanska” str. (http://obedinenie-kj.com) in city Kurdzhali, will take place the OPENNING CONFERENCE of the project.

Прессъобщение

ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6 СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ На 31.10.2018 г.от 9,30 в Залата на Читалище „Обединение“, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 47 (http://obedinenie-kj.com) в град КЪРДЖАЛИ, ще се проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта.

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 9-12

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 10-11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 5-8

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 8-9

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 1-4

на списание "Кураж"

Прочетете бр.4-6

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 3

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 2

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 1

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационен бюлетин

Прочетете юбилейния 11-12 брой

на списание "Кураж"