Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Съюз на инвалидите в България

1.

Централно управление

София 1000,
ул. “Христо Белчев” 8,
тел.  02/986 70 70 
факс: 02/986 39 86
e-mail: udpb@abv.bg

   

Регионални структури и адреси:

1. РО на СИБ – Благоевград
2700 – Благоевград
Клуб: ул. “"Тодор Александров" 23
ет. 3, офис 34”
Румяна Гълъбова
Тел. 073/59 28 03

2. РО на СИБ – Бургас
8000 - Бургас
Клуб: ул. Александър Велики 37
Чана Кирякова
Тел. 0896 686 804

3. РО на СИБ – Варна
9000 - Варна
Клуб: ул. „Стефан Богориди” № 3
Ася Николова
Тел. 0896 686 805

4. РО на СИБ – Велико Търново
5000 - Велико Търново
Клуб: ул.”Краков” 8-А
Илиян Бояджиев
Тел: 062/59 12 37, 062/60 00 43

5. РО на СИБ – Видин
3700 - Видин
Клуб: ул."Епископ Софроний " № 1
Ваньо Диков
Тел: 094/99 21 24; 094/60 61 39

6. РО на СИБ – Враца
3000 - Враца
Клуб: бул. “Мито Орозов” 16
Тел: 092/99 22 69; 092/62 25 41

7. РО на СИБ - Габрово
5300 - Габрово
Клуб: ул. “Брянска” 56
Тел: 066/80 84 73

8. РО на СИБ – Добрич
Надежда Димитрова
Тел: 0896 20 17 70

9. РО на СИБ - Кърджали
6600 - Кърджали
Клуб: ул. “Екзарх Йосиф”
бл. Момина сълза
Шенай Бекир
Тел: 0361/52 837; 0361 64 558

10. РО на СИБ – Кюстендил
2500 – Кюстендил
Клуб: ул. 6 септември 2
Валентина Симеонова
Тел.: 078/53 37 22

11. РО на СИБ - Ловеч
5500 - Ловеч
Клуб: ул. “Стефан Караджа” № 25
Иван Лазаров
Тел:068/52 15 09; 068/62 11 48

12. РО на СИБ - Монтана
3400 - Монтана
Клуб: ул. “Ал. Стамболийски ” 6
Петър Богданов
Тел.: 0953/99 228

13. РО на СИБ - Пазарджик
4400 Пазарджик
Клуб: “Ал. Стамболийски” 16
Петя Маринова
Тел: 034/99 29 28; 034/44 37 25

14. РО на СИБ – Перник
2300 - Перник

Клуб: ул. “Радомир” 2
Анита Тараланска
Тел: 076/59 16 53

15. РО на СИБ - Плевен
Плевен
Клуб: ул. “Гренадирска” 34-Б
Николинка Димитрова
Тел.: 064/99 36 80; 064/80 72 40

16. РО на СИБ - Пловдив
4023 - Пловдив
Клуб: бул. “Н. Вапцаров” № 7
Смиляна Запрянова
Тел.: 032/59 45 68

17. РО на СИБ - Разград
7200 - Разград
Клуб: ул. “Кубрат” 1
Радослав Няголов
Тел: 084/52 37 12; 084/63 41 04

18. РО на СИБ - Русе
7000 - Русе
Клуб: Ул. “М. Луиза” 19
Бл. “Гурко
Галина Димитрова
Тел: 082/59 34 79

19. РО на СИБ - Силистра
7500 - Силистра
Клуб: “Симеон Велики” 10
Христо Стойчев
Тел: 086/52 10 59: 086/82 17 34

20. РО на СИБ - Сливен
8800 - Сливен
Клуб: кв. “Даме Груев” 23
Веселин Василев
Тел. 044/59 35 18; 044/62 31 79

21.

РО на СИБ - Смолян
4700 - Смолян
Клуб: бул. "България" № 10 - Общински съвет - стая 205 (източно крило)
Петрана Николова
Тел.: 0301/52 432; 0301/67 608

22. РО на СИБ „Света София” – София град
Клуб:София, ж.к. „Младост 1” –
бивше 29-то ОДЗ, срещу 27-мо ДКЦ и пощата (вторник от 11 до 14 часа)
Светла Николова
Тел. 0884 290 684

23. РО на СИБ – София област
Клуб: - гр. Ботевград
пл. “Освобождение” № 13
Общински съвет
Любен Лаков
Тел: 0723/99 349; 0723/82 306

24. РО на СИБ – Стара Загора
6000 - Стара Загора
Клуб: ул. “Св. Княз Борис” № 43-а
Валентина Борисова
Тел. 0416/842 32

25.

РО на СИБ - Търговище
7700 - Търговище

Клуб: ул. “Стефан Караджа”34
Лиляна Христова
Тел. 0601/79 402

26. РО на СИБ - Хасково
6300 - Хасково
Клуб: бул. “България” 164
Милка Костова
Тел. 038/59 0164; 038/62 29 68

27. РО на СИБ - Шумен
9700 - Шумен
Клуб: ул. “Тракия” 8, бл. 12
Иванка Казакова
Тел. 054/99 29 80; 054/83 22 01

28. РО на СИБ - Ямбол
Ямбол - 8600
Клуб: ул. “Търговска” 120
ДЦСРИ, изт. вход ет. 1
Кръстина Атанасова
Тел.: 046/66 69 82; 046/99 23 82

Новини

During the period 15.12.2017 – 15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria

will implement the project “Pathways of accessible heritage tourism”, Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България

ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Информация прочетете тук

В брой 12 от Информационния бюлетин

прочетете: Поздравление от Председателя на СИБ и председател на НСХУБ г-н Красимир Коцев по случай Новата година Срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания

Обучение на актива на СИБ

Прочетете тук

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания

Прочетете бр. 1

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 1

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 12

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 11

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 10

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 9

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 8

на списание "Кураж"