Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Съюз на инвалидите в България

1.

Централно управление

София 1000,
ул. “Христо Белчев” 8,
тел.  02/986 70 70 
факс: 02/986 39 86
e-mail: udpb@abv.bg

   

Регионални структури и адреси:

1. РО на СИБ – Благоевград
2700 – Благоевград
Клуб: ул. “"Тодор Александров" 23
ет. 3, офис 34”
Румяна Гълъбова
Тел. 073/59 28 03

2. РО на СИБ – Бургас
8000 - Бургас
Клуб: ул. Александър Велики 37
Чана Кирякова
Тел. 0896 686 804

3. РО на СИБ – Варна
9000 - Варна
Клуб: ул. „Стефан Богориди” № 3
Ася Николова
Тел. 0896 686 805

4. РО на СИБ – Велико Търново
5000 - Велико Търново
Клуб: ул.”Краков” 8-А
Илиян Бояджиев
Тел: 062/59 12 37, 062/60 00 43

5. РО на СИБ – Видин
3700 - Видин
Клуб: ул."Епископ Софроний " № 1
Ваньо Диков
Тел: 094/99 21 24; 094/60 61 39

6. РО на СИБ – Враца
3000 - Враца
Клуб: бул. “Мито Орозов” 16
Тел: 092/99 22 69; 092/62 25 41

7. РО на СИБ - Габрово
5300 - Габрово
Клуб: ул. “Брянска” 56
Тел: 066/80 84 73

8. РО на СИБ – Добрич
Надежда Димитрова
Тел: 0896 20 17 70

9. РО на СИБ - Кърджали
6600 - Кърджали
Клуб: ул. “Екзарх Йосиф”
бл. Момина сълза
Шенай Бекир
Тел: 0361/52 837; 0361 64 558

10. РО на СИБ – Кюстендил
2500 – Кюстендил
Клуб: ул. 6 септември 2
Валентина Симеонова
Тел.: 078/53 37 22

11. РО на СИБ - Ловеч
5500 - Ловеч
Клуб: ул. “Стефан Караджа” № 25
Иван Лазаров
Тел:068/52 15 09; 068/62 11 48

12. РО на СИБ - Монтана
3400 - Монтана
Клуб: ул. “Ал. Стамболийски ” 6
Петър Богданов
Тел.: 0953/99 228

13. РО на СИБ - Пазарджик
4400 Пазарджик
Клуб: “Ал. Стамболийски” 16
Петя Маринова
Тел: 034/99 29 28; 034/44 37 25

14. РО на СИБ – Перник
2300 - Перник

Клуб: ул. “Радомир” 2
Анита Тараланска
Тел: 076/59 16 53

15. РО на СИБ - Плевен
Плевен
Клуб: ул. “Гренадирска” 34-Б
Николинка Димитрова
Тел.: 064/99 36 80; 064/80 72 40

16. РО на СИБ - Пловдив
4023 - Пловдив
Клуб: бул. “Н. Вапцаров” № 7
Смиляна Запрянова
Тел.: 032/59 45 68

17. РО на СИБ - Разград
7200 - Разград
Клуб: ул. “Кубрат” 1
Радослав Няголов
Тел: 084/52 37 12; 084/63 41 04

18. РО на СИБ - Русе
7000 - Русе
Клуб: Ул. “М. Луиза” 19
Бл. “Гурко
Галина Димитрова
Тел: 082/59 34 79

19. РО на СИБ - Силистра
7500 - Силистра
Клуб: “Симеон Велики” 10
Христо Стойчев
Тел: 086/52 10 59: 086/82 17 34

20. РО на СИБ - Сливен
8800 - Сливен
Клуб: кв. “Даме Груев” 23
Веселин Василев
Тел. 044/59 35 18; 044/62 31 79

21.

РО на СИБ - Смолян
4700 - Смолян
Клуб: бул. "България" № 10 - Общински съвет - стая 205 (източно крило)
Петрана Николова
Тел.: 0301/52 432; 0301/67 608

22. РО на СИБ „Света София” – София град
Клуб:София, ж.к. „Младост 1” –
бивше 29-то ОДЗ, срещу 27-мо ДКЦ и пощата (вторник от 11 до 14 часа)
Светла Николова
Тел. 0884 290 684

23. РО на СИБ – София област
Клуб: - гр. Ботевград
пл. “Освобождение” № 13
Общински съвет
Любен Лаков
Тел: 0723/99 349; 0723/82 306

24. РО на СИБ – Стара Загора
6000 - Стара Загора
Клуб: ул. “Св. Княз Борис” № 43-а
Валентина Борисова
Тел. 0416/842 32

25.

РО на СИБ - Търговище
7700 - Търговище

Клуб: ул. “Стефан Караджа”34
Лиляна Христова
Тел. 0601/79 402

26. РО на СИБ - Хасково
6300 - Хасково
Клуб: бул. “България” 164
Милка Костова
Тел. 038/59 0164; 038/62 29 68

27. РО на СИБ - Шумен
9700 - Шумен
Клуб: ул. “Тракия” 8, бл. 12
Иванка Казакова
Тел. 054/99 29 80; 054/83 22 01

28. РО на СИБ - Ямбол
Ямбол - 8600
Клуб: ул. “Търговска” 120
ДЦСРИ, изт. вход ет. 1
Кръстина Атанасова
Тел.: 046/66 69 82; 046/99 23 82

Новини

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.10.2021г. до 31.12.2021 г.

3 декември - Международен ден на хората с увреждания

ДЕКЛАРАЦИЯ От Национално представителните организации на и за хора с увреждания

Политическите сили и кандидат-президентски двойки заявиха своя дългосрочен ангажимент

към проблемите на хората с увреждания в България

Среща с кандидат президентската двойка проф. Анастас Герджиков и полк. Невяна Митева

Прочетете тук

ПП "Продължаваме промяната" заяви, че ще работи в партньорство

с национално представителните организации на и за хората с увреждания

Работеща Държавна агенция за хора с увреждания обещаха от коалицията ГЕРБ-СДС

на национално представителните организации

Национално представителни организации на и за хората с увреждане се срещат днес с

ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“

БСП призна национално представителните организации на и за хората с увреждания

за партньор в политиките си

Национално представителни организации на и за хората с увреждане провеждат поредица от срещи

с политически партии и кандидат-президентски двойки

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.07.2021 до 30.09.2021 г.

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.04.2021 до 30.06.2021 г.

Тримесечен отчет на СИБ

на периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

В информационния бюлетин 1 на СИБ прочетете за

Социалните параметри през 2021 г. Информация за безвъзмездно изграждане на стълбищна платформа, вертикален подемник или рампа по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на МТСП

Отчет на дейността на СИБ

за периода от 01.10.2020 до 31.12.2020 г.

Тримесечен отчет на СИБ

за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

Отчет на дейността на СИБ

от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет на дейността

от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

По повод 30-годишнината на Съюза на инвалидите в България

е издаден юбилеен брой 11-12 на списание "Кураж"

ИНФОРМАЦИЯ

за включване в механизма лична помощ

Среща с министъра на труда и социалната политика

относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

Наредба за медицинска експертиза

Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания

Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинска експертиза през периода 03.08.2018 г. - 18.12.2018 г.

Втора техническа среща по проект „Пътеки за достъпен туризъм”

Подробности прочетете в Рубриката Проекти 2018

СИБ ДАДЕ СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ

На 31.10.2018 г. в град Кърджали, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ” (“ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО”), финансиран от ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, С КОЕТО БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. Подробности прочетете в рубриката ПРОЕКТИ

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Проекти

Second project Technical Meeting

of “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” Project

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

СИБ ДАДЕ СТАРТ

НА НОВ ПРОЕКТ

UDPB GAVE START

TO A NEW PROJECT

Press release

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE–BULGARIA 2014-2020 PROJECT“PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” ABR. “ACCESS2HERITAGE” Ref No2055 MIScode 501 88 90 Contract В2.6С.06 / 15.12.2017 PROJECT BENEFICIARY 6 UNION OF DISABLED PEOPLEIN BULGARIA On 31.10.2018 at 9,30 in the hall of Chitalishte (Culture House) “Obedinenie” city Kurdzhali, 47 “Republikanska” str. (http://obedinenie-kj.com) in city Kurdzhali, will take place the OPENNING CONFERENCE of the project.

Прессъобщение

ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6 СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ На 31.10.2018 г.от 9,30 в Залата на Читалище „Обединение“, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 47 (http://obedinenie-kj.com) в град КЪРДЖАЛИ, ще се проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта.

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 9-12

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 10-11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 5-8

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 8-9

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 1-4

на списание "Кураж"

Прочетете бр.4-6

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 3

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 2

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 1

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационен бюлетин

Прочетете юбилейния 11-12 брой

на списание "Кураж"