Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Съюз на инвалидите в България

1.

Централно управление

София 1000,
ул. “Христо Белчев” 8,
тел.  02/986 70 70 
факс: 02/986 39 86
e-mail: udpb@abv.bg

   

Регионални структури и адреси:

1. РО на СИБ – Благоевград
2700 – Благоевград
Клуб: ул. “"Тодор Александров" 23
ет. 3, офис 34”
Румяна Гълъбова
Тел. 073/59 28 03

2. РО на СИБ – Бургас
8000 - Бургас
Клуб: ул. Александър Велики 37
Чана Кирякова
Тел. 0896 686 804

3. РО на СИБ – Варна
9000 - Варна
Клуб: ул. „Стефан Богориди” № 3
Ася Николова
Тел. 0896 686 805

4. РО на СИБ – Велико Търново
5000 - Велико Търново
Клуб: ул.”Краков” 8-А
Илиян Бояджиев
Тел: 062/59 12 37, 062/60 00 43

5. РО на СИБ – Видин
3700 - Видин
Клуб: ул."Епископ Софроний " № 1
Ваньо Диков
Тел: 094/99 21 24; 094/60 61 39

6. РО на СИБ – Враца
3000 - Враца
Клуб: бул. “Мито Орозов” 16
Тел: 092/99 22 69; 092/62 25 41

7. РО на СИБ - Габрово
5300 - Габрово
Клуб: ул. “Брянска” 56
Тел: 066/80 84 73

8. РО на СИБ – Добрич
Надежда Димитрова
Тел: 0896 20 17 70

9. РО на СИБ - Кърджали
6600 - Кърджали
Клуб: ул. “Екзарх Йосиф”
бл. Момина сълза
Шенай Бекир
Тел: 0361/52 837; 0361 64 558

10. РО на СИБ – Кюстендил
2500 – Кюстендил
Клуб: ул. 6 септември 2
Валентина Симеонова
Тел.: 078/53 37 22

11. РО на СИБ - Ловеч
5500 - Ловеч
Клуб: ул. “Стефан Караджа” № 25
Иван Лазаров
Тел:068/52 15 09; 068/62 11 48

12. РО на СИБ - Монтана
3400 - Монтана
Клуб: ул. “Ал. Стамболийски ” 6
Петър Богданов
Тел.: 0953/99 228

13. РО на СИБ - Пазарджик
4400 Пазарджик
Клуб: “Ал. Стамболийски” 16
Петя Маринова
Тел: 034/99 29 28; 034/44 37 25

14. РО на СИБ – Перник
2300 - Перник

Клуб: ул. “Радомир” 2
Анита Тараланска
Тел: 076/59 16 53

15. РО на СИБ - Плевен
Плевен
Клуб: ул. “Гренадирска” 34-Б
Николинка Димитрова
Тел.: 064/99 36 80; 064/80 72 40

16. РО на СИБ - Пловдив
4023 - Пловдив
Клуб: бул. “Н. Вапцаров” № 7
Смиляна Запрянова
Тел.: 032/59 45 68

17. РО на СИБ - Разград
7200 - Разград
Клуб: ул. “Кубрат” 1
Радослав Няголов
Тел: 084/52 37 12; 084/63 41 04

18. РО на СИБ - Русе
7000 - Русе
Клуб: Ул. “М. Луиза” 19
Бл. “Гурко
Галина Димитрова
Тел: 082/59 34 79

19. РО на СИБ - Силистра
7500 - Силистра
Клуб: “Симеон Велики” 10
Христо Стойчев
Тел: 086/52 10 59: 086/82 17 34

20. РО на СИБ - Сливен
8800 - Сливен
Клуб: кв. “Даме Груев” 23
Веселин Василев
Тел. 044/59 35 18; 044/62 31 79

21.

РО на СИБ - Смолян
4700 - Смолян
Клуб: бул. "България" № 10 - Общински съвет - стая 205 (източно крило)
Петрана Николова
Тел.: 0301/52 432; 0301/67 608

22. РО на СИБ „Света София” – София град
Клуб:София, ж.к. „Младост 1” –
бивше 29-то ОДЗ, срещу 27-мо ДКЦ и пощата (вторник от 11 до 14 часа)
Светла Николова
Тел. 0884 290 684

23. РО на СИБ – София област
Клуб: - гр. Ботевград
пл. “Освобождение” № 13
Общински съвет
Любен Лаков
Тел: 0723/99 349; 0723/82 306

24. РО на СИБ – Стара Загора
6000 - Стара Загора
Клуб: ул. “Св. Княз Борис” № 43-а
Валентина Борисова
Тел. 0416/842 32

25.

РО на СИБ - Търговище
7700 - Търговище

Клуб: ул. “Стефан Караджа”34
Лиляна Христова
Тел. 0601/79 402

26. РО на СИБ - Хасково
6300 - Хасково
Клуб: бул. “България” 164
Милка Костова
Тел. 038/59 0164; 038/62 29 68

27. РО на СИБ - Шумен
9700 - Шумен
Клуб: ул. “Тракия” 8, бл. 12
Иванка Казакова
Тел. 054/99 29 80; 054/83 22 01

28. РО на СИБ - Ямбол
Ямбол - 8600
Клуб: ул. “Търговска” 120
ДЦСРИ, изт. вход ет. 1
Кръстина Атанасова
Тел.: 046/66 69 82; 046/99 23 82

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания