Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Регионални работни групи Северозападен планов район
размер на текста
Регионален работен клуб "Инициативи и партньорства за хора с увреждания - Северозападен планов район" - Видин.
Форум "Бъдещето на общността на хората с увреждания, партньорство между граждани и институции за подобряване качеството на живот" за Северозападен планов район се проведе на 24.09.2007г. във Видин. Деловата му работа се водеше от Валентина Кордова. В работата на форума взеха участие 47 човека от Видинска, Монтанска и Врачанска области - представители на местната власт, хора с увреждания, бизнес и медии. Форумът бе открит от зам. областния управител Димитър Димитров.

Липсата на работни места и слабата ангажираноцт на бизнеса за разкриване на нови работни места за хора с увреждания бяха изтъкнати като най-важния проблем на региона, за решаването на който хората с увреждания намират подкрепа и партньорство в местната власт.

Това партньорство ще продължи да бъде основно във взаимоотношенията и с учредяването на Регионалния работен клуб "Инициативи и партньорства на хората с увреждания" - Северозападен планов район със седалище Видин. учредителите приеха Устав на сдружението и избраха Управителен съвет.

Форумът и резултатите от него бяха отразени в местните медии.
Адрес
гр. Видин, 3700
пл. "Бдинци" N.1
Контакти
Телефон: 094/ 60 61 39
E-mail:
Председател
Ваньо Станков Диков


Новини от района