Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Регионални работни групи Северен централен планов район
размер на текста
Регионален работен клуб "Инициативи и партньорства за хора с увреждания - Северен централен планов район" - Велико търново
На форума за Северен централен планов район присъстваха 49 лица от Велико Търновска, Русенска, Ловешка, Плевенска и Габровска област. Той се проведе в Габрово на 24.10.2007г. и бе открит от кмета на Габрово - инж. Богомил Белчев.
Основните проблеми, за чието решаване ще бъде необходимо да продължи партньорството между местната власт и организациите на хората с увреждания са следните:
- Подобряване на клубната база;
- Осигуряване на достъпна архитектурна и транспортна среда;
- Достъп до образование;
- Трудова реализация;
- Подкрепа на бизнесинициативи на хора с увреждания;
- Прецизиране на системата за раздаване на помощни средства.

Беше учреден Регионален работен клуб "Инициативи и партньорства на хората с увреждания" - Северен централен планов район със седалище Велико Търново.

Учредителите на Регионалния клуб приеха свой устав и избраха членове на УС.
Адрес
гр. Велико Търново
ул. "Краков" N.8А
Контакти
Телефон: 062/60 00 43
E-mail:
Председател
Любомир Бранков Василев