Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Регионални работни групи Североизточен планов район
размер на текста
Регионална мрежа "Инициативи и партньорства за хора с увреждания - Североизточен планов район" - Шумен
На 13.07.2007г. в Шумен по време на работата на форума за Североизточен планов район участваха 51 лица от Шуменска, Варненска, Силистренска, Добричка, Търговищка и Разградска области.
Участниците във форума потвърдиха, че проблемите на хората с увреждания са едни и същи - има само малка разлика в нюансите на проявление.
За решаването им се обединиха представителите на местната власт, представителите на бизнеса и хората с увреждания за кандидатстване с проекти към Структурните фондове и ефективно решаване на проблемите пред тази обществена група.

Учредено беше сдружение Регионална мрежа "Инициативи и партньорства за хора с увреждания" - Североизточен планов район със седалище Шумен. Приет беше Устав и избран Управителен съвет на сдружението.

Репортажи за събитието се появиха в местния печат и телевизия.
Адрес
гр. Шумен
ул. "Тракия" N.8
Контакти
Телефон: 054/83 22 01
E-mail: ivanka_kazakova@abv.bg
Председател
Иванка Казакова