Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Регионални работни групи Югозападен планов район
размер на текста
Регионален работен клуб "Инициативи и партньорства за хора с увреждания" - Югозападен планов район - Перник.
На 12.09.2007г. в Културния дом на миньора в Перник се проведе форумът "Бъдещето на общността на хората с увреждания, партньорство между граждани и институции за подобряване качеството на живот" с участието на 67 лица от Пернишка, Благоевградска, Кюстендилска, София област и София-град области.

Форумът беше открит от кмета на община Перник Антоанета Георгиева и зам.обл. управител Боряна Методиева. Активно участие в работата на форума взеха и кметовете и кметските наместници от района. Добрите практики и изградени вече партньорства между хората с увреждания, местната власт и бизнес ще продължат да осигуряват по-добър начин на живот на лицата с увреждания в региона.

За това ще помогне учреденото сдружение Регионален работен клуб "Инициативи и партньорства за хора с увреждания - Югозападен планов район, със седалище Перник.

Учредителите приеха свой Устав и членове на Уравителния си съвет.
Адрес
гр. Перник, 2300
ул. "Радомир" N.1, вх. А, ет. 1
Контакти
Телефон: 076/60 24 89
E-mail:
Председател
Георги Георгиев