Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Регионални работни групи Южен централен планов район
размер на текста
Асоциация "Инициативи и партньорства на и за хора с увреждания" - Южен централен планов район - Смолян
На първия форум "Бъдещето на общността на хората с увреждания, партньорство между граждани и институции за подобряване качеството на живот" в гр. Смолян на 20.06.2007г., присъстваха общо 61 участници. Воден беше от независим модератор - Деян Ашков. Всеки от представителите на отделните области - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали направи встъпително изказване за проблемите на хората с увреждания в региона и вижданията си за решаване на тези проблеми. Форумът излезе с декларация за решаване на тези проблеми.

Във втората част на форума беше инициирано създаването на регионална организация на хора с увреждания. Учредителите избраха име на РРК - Асоциация "Инициативи и партньорства на и за хора с увреждания" - Южен централен планов район, приеха устав, избраха Управителен съвет.

Събитието беше отразено в местния печат, кабелна телевизия и радио.
Адрес
гр. Смолян
бул. "България" N.10 (Източно крило)
Контакти
Телефон: 0301/67 608
E-mail:
Председател
Красимира Томова