Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Регионални работни групи Югоизточен планов район
размер на текста
Регионален работен клуб "Инициативи и партньорства на и за хора с увреждания" - Югоизточен планов район - Ямбол.
На 12 юли 2007 г. в Сливен се проведе форум “Бъдещето на общността на хората с увреждания, партньорство между граждани и институции за подобряване качеството на живот” с независим модератор Мария Георгиева - изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие. Общо 59 лица взеха участие във форума - представители на хората с увреждания от областите Сливен, Ямбол и Бургас, представители на местната власт, медиите и бизнеса.

Участниците обсъдиха възможностите за намаляване проблемите пред лицата с увреждания в областта на законодателството, съществуващите транспортни и архитектурни бариери и липсата на заинтересованост сред местния бизнес за разкриване на работни места. Представителите на местната власт изразиха готовността си за подкрепа на бъдещите инициативи за осигуряване на социална интеграция на хората с увреждания.

По-късно беше учреден Регионален работен клуб “Инициативи и партньорства на и за хората с увреждания” - Югоизточен планов район, който утвърди свой устав и избра членове на Управителен съвет. За седалище на сдружението участниците в учредителното събрание утвърдиха гр. Ямбол.

Форумът беше отразен с репортажи по Дарик радио и местната кабелна телевизия.
Адрес
гр. Ямбол
ул. "Ал. Стамболийски" N.29
Контакти
Телефон: 046/66 69 82
E-mail:
Председател
Иринка Георгиева Божкова