Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Регионални работни групи Южен централен планов район
размер на текста
Първият форум "Бъдещето на общността на хората с увреждания, партньорство между граждани и институции за подобряване качеството на живот" в гр. Смолян
20
юни
1197878554.jpg 1197993059.jpg 1197993150.jpg 1197993215.jpg