Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Новини

В брой 12 от Информационния бюлетин

2017-12-18

прочетете: Поздравление от Председателя на СИБ и председател на НСХУБ г-н Красимир Коцев по случай Новата година Срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания

още »


Прочетете бр. 12

2017-12-04

на списание "Кураж"

още »


Отчет за дейността

2017-10-16

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 г.

още »


Обучение на актива на СИБ

2017-07-17

Прочетете тук

още »


Отчет за дейността

2017-07-12

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 г.

още »


Отчет за дейността

2017-04-13

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

още »


Обява за работа

2017-03-14

МЕБЕЛ ГРУП – КЛЪСТЕР НАБИРА РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ За подробности - прочетете тук

още »


Започна приемането на документи за получаване на

2017-02-24

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

още »


Отчет за дейността

2017-01-12

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

още »


Отчет за дейността

2016-10-17

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.

още »


Отчет за дейността

2016-07-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г.

още »


ПОКАНА

2016-07-01

за Десети Юбилеен Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания

още »


Отчет за дейността

2016-04-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.

още »


Започна приемането на документи за получаване на

2016-03-11

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

още »


Прочетете в бр. 2 на Информационния бюлетин

2016-02-15

Протестна декларация на национално представителните организации на и за хора с увреждания по повод внесените за обсъждане на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет "Основни насоки за усъвършенстване на експертиза на работоспособността"

още »


Отчет за дейността

2016-01-12

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г.

още »


Отчет за дейността

2015-10-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г.

още »


Отчет за дейността

2015-07-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.03.2015 г. до 30.06.2015 г.

още »


Отчет за дейността

2015-03-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.

още »


Отчет за дейността

2015-01-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.

още »


Отчет за дейността

2014-10-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2014 г. до 30.09.2014 г.

още »


Отчет за дейността

2014-07-10

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г.

още »


Отчет за дейността

2014-04-14

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

още »


В извънреден брой на Информационния бюлетин прочетете

2014-03-07

ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

още »


Отчет за дейността

2014-01-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г.

още »


Отчет за дейността

0000-00-00

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г.

още »


Публична покана за определяне на изпълнител по Програма за трансгранично сътрудничество

2013-07-29

Прочетете тук

още »


Отчет за дейността

2013-07-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013 г.

още »


Отчет за дейността

2013-04-15

Прочетете тук

още »


В бр. 9 на списание "Кураж" прочетете

2012-09-12

за промени, които касаят хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

още »


Годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания - 01-01-2010 г. - 31.12.2010 г.

2011-04-11

Прочетете тук

още »


Резултатите от Националния поетичен конкурс за наградите

2011-10-31

Прочетете в брой 10 на списание "Кураж"

още »


Предложение от Държавна парично-предметна лотария

0000-00-00

за включване на членове на СИБ като билетопродавачи в разпостранението на продуктите на Държавна лотария.

още »


За резултатите от Националната литературна награда

2009-12-04

Прочетете в брой 11 на в. "Кураж"

още »


В чест на 20-годишния юбилей на СИБ съвместно с Министерство на културата и Съюза на Българските писатели бе определен

2009-04-16

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА "КУРАЖ"

още »


Декларация, която е необходимо да се носи от кандидата в изпитния ден

2009-02-19

Изтегли оттук

още »


Информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса

2009-02-19

Прочетете повече

още »


В края на март ще се проведе Първият централизиран конкурс

2009-02-19

за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация

още »


За Протестната нота, подписана от Националнопредставителните организации на и за хора с увреждания

2008-11-14

подробности в Рубриката Издания - Информационен бюлетин от месец ноември

още »


Франс Ауто осигури достъпност за хората с увреждания

2008-09-19

Прочетете повече

още »


На 28 и 29 юни се проведе

2008-06-30

Втори Републикански фестивал за хората с увреждания

още »


Приключи кампанията на ЕФХУ

2007-10-30

Европейското движение на хората с увреждания успя само за 9 месеца да събере 1 232 771 подписа в полза на Европейската директива за хората с увреждания Подробности четете в Бюлетин 10 и във в. "Кураж" бр. 10

още »


VI когрес на Съюза на инвалидите в България

2006-12-28

Коректив и партньор на държавната и местната власт в процесите на социалната политика и социалната интеграция на хората с увреждания

още »


10 години Европейски форум за хората с увреждания

2007-01-23

Започна кампанията "Един милион за инвалидността"

още »


Новини

В брой 12 от Информационния бюлетин

прочетете: Поздравление от Председателя на СИБ и председател на НСХУБ г-н Красимир Коцев по случай Новата година Срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания

Прочетете бр. 12

на списание "Кураж"

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 г.

Обучение на актива на СИБ

Прочетете тук

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 г.

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

В извънреден брой на Информационния бюлетин прочетете

ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В бр. 9 на списание "Кураж" прочетете

за промени, които касаят хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"