Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Новини

Прочетете бр. 12

2017-12-04

на списание "Кураж"

още »


Отчет за дейността

2017-10-16

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 г.

още »


Обучение на актива на СИБ

2017-07-17

Прочетете тук

още »


Отчет за дейността

2017-07-12

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 г.

още »


Отчет за дейността

2017-04-13

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

още »


Обява за работа

2017-03-14

МЕБЕЛ ГРУП – КЛЪСТЕР НАБИРА РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ За подробности - прочетете тук

още »


Започна приемането на документи за получаване на

2017-02-24

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

още »


Отчет за дейността

2017-01-12

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

още »


Отчет за дейността

2016-10-17

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.

още »


Отчет за дейността

2016-07-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г.

още »


ПОКАНА

2016-07-01

за Десети Юбилеен Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания

още »


Отчет за дейността

2016-04-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.

още »


Започна приемането на документи за получаване на

2016-03-11

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

още »


Прочетете в бр. 2 на Информационния бюлетин

2016-02-15

Протестна декларация на национално представителните организации на и за хора с увреждания по повод внесените за обсъждане на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет "Основни насоки за усъвършенстване на експертиза на работоспособността"

още »


Отчет за дейността

2016-01-12

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г.

още »


Отчет за дейността

2015-10-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г.

още »


Отчет за дейността

2015-07-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.03.2015 г. до 30.06.2015 г.

още »


Отчет за дейността

2015-03-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.

още »


Отчет за дейността

2015-01-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.

още »


Отчет за дейността

2014-10-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2014 г. до 30.09.2014 г.

още »


Отчет за дейността

2014-07-10

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г.

още »


Отчет за дейността

2014-04-14

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

още »


В извънреден брой на Информационния бюлетин прочетете

2014-03-07

ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

още »


Отчет за дейността

2014-01-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г.

още »


Отчет за дейността

0000-00-00

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г.

още »


Публична покана за определяне на изпълнител по Програма за трансгранично сътрудничество

2013-07-29

Прочетете тук

още »


Отчет за дейността

2013-07-15

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013 г.

още »


Отчет за дейността

2013-04-15

Прочетете тук

още »


В бр. 9 на списание "Кураж" прочетете

2012-09-12

за промени, които касаят хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

още »


Годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания - 01-01-2010 г. - 31.12.2010 г.

2011-04-11

Прочетете тук

още »


Резултатите от Националния поетичен конкурс за наградите

2011-10-31

Прочетете в брой 10 на списание "Кураж"

още »


Предложение от Държавна парично-предметна лотария

0000-00-00

за включване на членове на СИБ като билетопродавачи в разпостранението на продуктите на Държавна лотария.

още »


За резултатите от Националната литературна награда

2009-12-04

Прочетете в брой 11 на в. "Кураж"

още »


В чест на 20-годишния юбилей на СИБ съвместно с Министерство на културата и Съюза на Българските писатели бе определен

2009-04-16

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА "КУРАЖ"

още »


Декларация, която е необходимо да се носи от кандидата в изпитния ден

2009-02-19

Изтегли оттук

още »


Информация относно системата за определяне на резултатите от конкурса

2009-02-19

Прочетете повече

още »


В края на март ще се проведе Първият централизиран конкурс

2009-02-19

за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация

още »


За Протестната нота, подписана от Националнопредставителните организации на и за хора с увреждания

2008-11-14

подробности в Рубриката Издания - Информационен бюлетин от месец ноември

още »


Франс Ауто осигури достъпност за хората с увреждания

2008-09-19

Прочетете повече

още »


На 28 и 29 юни се проведе

2008-06-30

Втори Републикански фестивал за хората с увреждания

още »


Приключи кампанията на ЕФХУ

2007-10-30

Европейското движение на хората с увреждания успя само за 9 месеца да събере 1 232 771 подписа в полза на Европейската директива за хората с увреждания Подробности четете в Бюлетин 10 и във в. "Кураж" бр. 10

още »


VI когрес на Съюза на инвалидите в България

2006-12-28

Коректив и партньор на държавната и местната власт в процесите на социалната политика и социалната интеграция на хората с увреждания

още »


10 години Европейски форум за хората с увреждания

2007-01-23

Започна кампанията "Един милион за инвалидността"

още »


Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания