Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Проекти »  2008 » 

През ноември се проведе последния обучителен семинар по проекта

2008-11-27

Прочетете повече

още »

През юни се проведоха поредните два семинара по проекта

2008-06-30

Прочетете повече

още »

Обучението на третата група по проекта се проведе от 14 до 16 май в гр. Неделино

2008-05-19

Прочетете повече

още »

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

2008-01-15

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

още »

За успешния старт на обучението по проекта

2008-04-18

Първият обучителен семинар се проведе от 9 до 11 април в Лом. Прочетете повече

още »

Проведе се и обучението на втората група по проекта

2008-04-18

Прочетете информацията

още »

През юли се проведоха следващите два семинара по проекта - в Силистра и в Трявна

2008-07-25

Прочетете информацията

още »

През септември се проведе поредния семинар по проекта

2008-09-30

Прочетете повече

още »

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

2008-09-30

Прочетете повече

още »

През октомври се проведоха тридневни обучителни семинари в Сандански, Сливен и Хисаря

2008-10-30

Прочетете повече

още »

Новини

Тримесечен отчет на СИБ

за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.04.2018 до 30.06.2018

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Проекти

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания