Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Проекти »  2009 » 

Юбилеят и стратегията

2009-01-27

Прочетете повече

още »

Започна активното обсъждане на Стратегията

2009-02-06

Прочетете информацията

още »

Обръщение към хората на инвалидни колички

2009-02-06

Прочетете мненията на хората на инвалидни колички и очакваме и вашите предложения по проблема

още »

Застъпническа кампания

2009-03-20

"Правото на труд - коституционно право на всеки"

още »

Продължава обсъждането на Стратегията

2009-03-25

Прочетете информацията

още »

Документално проучване

2009-03-27

на успешни практики и модели в България и Европейските страни в сферата - планиране стратегическото развитие на НПО на и за ХУ

още »

В допълнение на темата по проблемите с помощно-техническите средства

2009-04-16

Нещата, които вгорчават живота ни

още »

Обобщено мнение на притежателите на електрически инвалидни колички от регион Разград

2009-04-16

за проблемите по използването им

още »

Опит от Люксембург

2009-04-16

Национална концепция за достъпност

още »

Застъпническите кампании в страната са в разгара си

2009-04-16

Прочетете информацията

още »

Застъпническа кампания - Кръгла маса - 28 април, Перник

2009-05-15

"Децата с увреждания и тяхното интегрирано обучение"

още »

Застъпническа кампания - Кръгла маса и пресконференция - 14 май, В. Търново

2009-05-28

"Правото на труд - конституционно право на всеки"

още »

На 21-22 май в София се проведе

2009-06-01

Конференция за приемане на Стратегия на СИБ

още »

Застъпническа кампания - Видин

2009-06-29

Подобряване на административното обслужване на хората с увреждания

още »

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

2009-06-26

Прочетете тук

още »

Новини

Тримесечен отчет на СИБ

за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.04.2018 до 30.06.2018

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Проекти

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания