Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Проекти »  2009 » 

Юбилеят и стратегията

2009-01-27

Прочетете повече

още »

Започна активното обсъждане на Стратегията

2009-02-06

Прочетете информацията

още »

Обръщение към хората на инвалидни колички

2009-02-06

Прочетете мненията на хората на инвалидни колички и очакваме и вашите предложения по проблема

още »

Застъпническа кампания

2009-03-20

"Правото на труд - коституционно право на всеки"

още »

Продължава обсъждането на Стратегията

2009-03-25

Прочетете информацията

още »

Документално проучване

2009-03-27

на успешни практики и модели в България и Европейските страни в сферата - планиране стратегическото развитие на НПО на и за ХУ

още »

В допълнение на темата по проблемите с помощно-техническите средства

2009-04-16

Нещата, които вгорчават живота ни

още »

Обобщено мнение на притежателите на електрически инвалидни колички от регион Разград

2009-04-16

за проблемите по използването им

още »

Опит от Люксембург

2009-04-16

Национална концепция за достъпност

още »

Застъпническите кампании в страната са в разгара си

2009-04-16

Прочетете информацията

още »

Застъпническа кампания - Кръгла маса - 28 април, Перник

2009-05-15

"Децата с увреждания и тяхното интегрирано обучение"

още »

Застъпническа кампания - Кръгла маса и пресконференция - 14 май, В. Търново

2009-05-28

"Правото на труд - конституционно право на всеки"

още »

На 21-22 май в София се проведе

2009-06-01

Конференция за приемане на Стратегия на СИБ

още »

Застъпническа кампания - Видин

2009-06-29

Подобряване на административното обслужване на хората с увреждания

още »

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

2009-06-26

Прочетете тук

още »

Новини

В брой 12 от Информационния бюлетин

прочетете: Поздравление от Председателя на СИБ и председател на НСХУБ г-н Красимир Коцев по случай Новата година Срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания

Прочетете бр. 12

на списание "Кураж"

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 г.

Обучение на актива на СИБ

Прочетете тук

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 г.

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

В извънреден брой на Информационния бюлетин прочетете

ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В бр. 9 на списание "Кураж" прочетете

за промени, които касаят хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"