Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Проекти »  2009 » 

Юбилеят и стратегията

2009-01-27

Прочетете повече

още »

Започна активното обсъждане на Стратегията

2009-02-06

Прочетете информацията

още »

Обръщение към хората на инвалидни колички

2009-02-06

Прочетете мненията на хората на инвалидни колички и очакваме и вашите предложения по проблема

още »

Застъпническа кампания

2009-03-20

"Правото на труд - коституционно право на всеки"

още »

Продължава обсъждането на Стратегията

2009-03-25

Прочетете информацията

още »

Документално проучване

2009-03-27

на успешни практики и модели в България и Европейските страни в сферата - планиране стратегическото развитие на НПО на и за ХУ

още »

В допълнение на темата по проблемите с помощно-техническите средства

2009-04-16

Нещата, които вгорчават живота ни

още »

Обобщено мнение на притежателите на електрически инвалидни колички от регион Разград

2009-04-16

за проблемите по използването им

още »

Опит от Люксембург

2009-04-16

Национална концепция за достъпност

още »

Застъпническите кампании в страната са в разгара си

2009-04-16

Прочетете информацията

още »

Застъпническа кампания - Кръгла маса - 28 април, Перник

2009-05-15

"Децата с увреждания и тяхното интегрирано обучение"

още »

Застъпническа кампания - Кръгла маса и пресконференция - 14 май, В. Търново

2009-05-28

"Правото на труд - конституционно право на всеки"

още »

На 21-22 май в София се проведе

2009-06-01

Конференция за приемане на Стратегия на СИБ

още »

Застъпническа кампания - Видин

2009-06-29

Подобряване на административното обслужване на хората с увреждания

още »

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

2009-06-26

Прочетете тук

още »

Новини

Втора техническа среща по проект „Пътеки за достъпен туризъм”

Подробности прочетете в Рубриката Проекти 2018

СИБ ДАДЕ СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ

На 31.10.2018 г. в град Кърджали, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ” (“ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО”), финансиран от ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, С КОЕТО БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. Подробности прочетете в рубриката ПРОЕКТИ

Тримесечен отчет на СИБ

за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Проекти

Second project Technical Meeting

of “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” Project

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

СИБ ДАДЕ СТАРТ

НА НОВ ПРОЕКТ

UDPB GAVE START

TO A NEW PROJECT

Press release

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE–BULGARIA 2014-2020 PROJECT“PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” ABR. “ACCESS2HERITAGE” Ref No2055 MIScode 501 88 90 Contract В2.6С.06 / 15.12.2017 PROJECT BENEFICIARY 6 UNION OF DISABLED PEOPLEIN BULGARIA On 31.10.2018 at 9,30 in the hall of Chitalishte (Culture House) “Obedinenie” city Kurdzhali, 47 “Republikanska” str. (http://obedinenie-kj.com) in city Kurdzhali, will take place the OPENNING CONFERENCE of the project.

Прессъобщение

ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6 СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ На 31.10.2018 г.от 9,30 в Залата на Читалище „Обединение“, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 47 (http://obedinenie-kj.com) в град КЪРДЖАЛИ, ще се проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта.

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания

Прочетете бр. 12

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 11

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 10

на информационния бюлетин

Прочетете бр. 10

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 8-9 на

Информационния бюлетин

Прочетете бр. 9

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 7-8

на списание Кураж

Прочетете бр. 7

на Информационния бюлетин