Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Прочетете бр. 12

2016-12-02

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 11

2016-11-04

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 1

2016-01-15

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 2

2015-02-05

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 3

2016-03-01

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 4

2015-04-05

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 5

2016-05-03

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 6

2016-06-01

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 7

2016-07-07

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 8

2016-08-15

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 9

2016-09-02

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 10

2016-10-07

на списание "Кураж"

още »

Новини

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Проекти

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.