Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Прочетете бр. 3

2017-03-17

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 1

2017-01-19

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 2

2017-02-22

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 4

2017-04-06

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 5

2017-05-03

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 6

2016-06-07

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 7

2017-07-03

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 8

2017-08-07

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 9

2017-09-07

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 10

2017-10-09

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 11

2017-11-10

на списание "Кураж"

още »

Прочетете бр. 12

2017-12-04

на списание "Кураж"

още »

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания