Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Прочетете бр. 3

2017-03-29

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 2

2017-02-22

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 1

2017-01-01

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 4

2017-04-21

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 5

2017-05-26

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 6

2017-06-21

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 8

2017-08-31

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 7

2017-07-26

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 9

2017-09-29

на Информационен бюлетин

още »

Прочетете бр. 10

2017-10-31

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 11

2017-11-30

на Информационния бюлетин

още »

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания