Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Прочетете бр. 3

2017-03-29

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 2

2017-02-22

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 1

2017-01-01

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 4

2017-04-21

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 5

2017-05-26

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 6

2017-06-21

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 8

2017-08-31

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 7

2017-07-26

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 9

2017-09-29

на Информационен бюлетин

още »

Прочетете бр. 10

2017-10-31

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 11

2017-11-30

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 12

2017-12-18

на Информационния бюлетин

още »

Проекти

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания