На интернет страницата на Централната избирателна комисия по повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са публикувани видео клипове и дигитален материал с цел разясняване правата и задълженията на хората с увреж

На интернет страницата на Централната избирателна комисия по повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са публикувани видео клипове и дигитален материал с цел разясняване правата и задълженията на хората с увреж

Полезна информация