Председателят на СИБ г-н Георги Колев участва в дискусия на тема "Осигуряване на комплексна грижа за хората с увреждания и с редки заболявания - предизвикателства и възможни решения"

Председателят на СИБ г-н Георги Колев участва в дискусия на тема "Осигуряване на комплексна грижа за хората с увреждания и с редки заболявания - предизвикателства и възможни решения"