Информация от Агенция за социално подпомагане

Информация от Агенция за социално подпомагане

През декември нова целева група ще получи еднократната енергийна добавка по проект „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE”

Предвижда се до края на 2023 г. нови 45 700 домакинства да бъдат подпомогнати чрез директно предоставяне на еднократна енергийна добавка от 148,35 лв., с цел компенсиране  на високите сметки за електроенергия и топлоенергия, породени от увеличението на цените и водещи до повишени нива на инфлация.

Този път подкрепата е насочена към хората с увреждания. Новата целева група по процедурата са лица със 100 % намалена работоспособност и лица на възраст над 75 години с 90 % и над 90% степен на увреждане без определена чужда помощ, които се нуждаят от особено внимание чрез подкрепящи мерки. През месец декември 2023 г. ще им бъде изплатена еднократната добавка при положение, че не са били подкрепяни финансово за отопление през предходния отоплителен сезон.

Тези домакинства бяха идентифицирани сред лицата, получавали месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания за периода януари – март 2023 г. на база разполагаеми данни от Интегрираната информационна система на АСП.

С тази цел  срокът на проект „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE” се удължава до края на 2023 г. Бюджетът му се увеличава със сумата от 7 405 632 лева, като общата сума по проекта нараства до 56 776 512 лв.

Полезна информация