Новини от МТСП - Отбелязване на Международния ден на хората с увреждания

Новини от МТСП - Отбелязване на Международния ден на хората с увреждания

Уважаеми колеги,

 

Вече 31 години на 3 декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания с идеята обществото да постави акцента върху човешката личност и нейната индивидуалност, а не върху увреждането.

 

Посланията на този ден са важни, защото и социалното приобщаване на хората с увреждания зависи от наличието на ефективни институции, стабилни политики, принципите на правовата държава, приобщаващото демократично управление, както и ефективното сътрудничество за развитие. Провежданата държавна политика за правата на хората с увреждания е съществена част от цялостната политика за защита и насърчаване на правата на човека и основните свободи, и е насочена към прилагане на интегриран подход с хоризонтално въздействие, обединяващ различните секторни политики.

 

 В израз на уважение и съпричастност към хората с увреждания за борбения дух, благодарение на който ежедневно се справят с трудности от различно естество, по инициатива на Министерството на труда и социалната политика на 3 декември 2023 г. (неделя) сградата на Националния дворец на културата бе осветена в син цвят пoд „Обединени за постигане на целите за устойчиво развитие за, със и от хора с увреждания“ (информация може да бъде намерена тук: https://www.facebook.com/photo/?fbid=756334099872888&set=a.563778592461774&locale=bg_BG).

 

По повод Деня на хората с увреждания министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова отправи следното приветствие, публикувано на официалния сайта на МТСП https://mlsp.government.bg/privetstvie-na-ministr-ivanka-shalapatova-po-povod-mezhdunarodniya-den-na-khorata-s-uvrezhdaniya, както и във фейсбук профила на министерството във видео формат: https://fb.watch/oJD7EYu6it/.

 

С оглед получаването на обратна връзка от възможно по-широк кръг лица с увреждания се обръщаме към Вас с молба за съдействие да разпространите специално разработеното от МТСП допитване, представено на събитието за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания.  Моля, да отговорите на поставените 3 въпроса в допитването в срок до 10.12.2023 г. Допитването е напълно анонимно и може да бъде намерено на Допитване до участниците в събитието за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания (google.com) или чрез сканиране на приложение QR код:

 

 

 

                С уважение,

                Екипът на Министерството на труда и социалната политика.

 

 

Полезна информация