Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Съдържание

·        Политическо участие: Достъпни кампании и препоръките на ОССЕ – Организация за сигурност и сътрудничество.

·        Европейски избори: Нашата делегация споделя Манифеста на ЕФХУ с партията ALDE

·        Какво е новото в  ревизираната Наредба за правата на пътниците по железопътния транспорт?

·        Гражданското общество за ЕС - нова страница за кампанията

·        Призив за действие

·        Жените на ООН: отворено кандидатстване за Доверителния фонд на ООН за премахване на насилието срещу жените.

 

Новини

 

Политическо участие: Достъпни кампании и препоръките на ОССЕ – Организация за сигурност и сътрудничество.

 

Дали вашата изборна кампания е достъпна?  Оценете с контролните списъци.

 

Повечето политически кампании не отчитат потребностите на хората с увреждания от достъпност. Затова ние публикувахме две ръководства за да подпомогнем кандидатите и политическите партии да оценят техните кампании.

Насърчавам ви да погледнете тези ръководства и да ги споделите. Можете също така да ги преведете и изпратите на представители на политическите партии.

Изборните кампании трябва да са достъпни за всички!

Комуникационен списък

Списък на събитията

 ОССЕ публикува препоръки за осигуряване на еднаква  достъпност за политическо участие.

 

Организацията за сигурност и сътрудничество (ОССЕ) Organization for Social Co-operation in Europe (OSCE) публикува група препоръки set of recommendations за правата на хората с увреждания да участват в политическия и обществен живот.

Те дават насоки и указания за страните членки на ОССЕ, включвайки техните парламенти, законодатели, политически партии и органи за управление на изборите.

Препоръките включват цели:

 1. Да се приеме интегрирано законодателство.
 2. Да се идентифицират и премахнат бариерите за политическо участие – включително законови бариери и такива за достъпност.
 3. Да се предостави достъпна информация и подкрепящи механизми.
 4. Да се обмисли представителство свързано с пола.
 5. Да се инвестира в обучителни програми и информираност.
 6. Да се насърчат политическите партии активно да промотират представителството на хората с увреждания както вътре в партиите така и като кандидати в изборите.
 7. Подобряване на събирането и докладването на данни и по специално на дезагрегирани данни
 8. Да се консултират с хора с увреждания и техните представителни организации.
 9. Да се прилагат интегрирани изборни процеси, от обучение на избирателя и кампании за избори до мониторинг на изборите.
 10. Да се насърчава международното сътрудничество с фокус към политическото участие.

Европейски избори: Нашата делегация споделя Манифеста на ЕФХУ с партията ALDE ( Партия на либерали и демократи за Европа)

Делегация, ръководена от президента на ЕФХУ Янис Вардакастанис се срещна с Главния секретар на партия АЛДЕ Дидрик де Шаетцен на 12 декември за да сподели исканията на движението на хората с увреждания за Европейските избори.  

По време на срещата, делегацията от ЕФХУ:

Read the complete summary of the event with the ALDE party. Прочетете цялото резюме за срещата с групата на АЛДЕ.

 

 

 

 

Какво е новото в  ревизираната Наредба за правата на пътниците по железопътния транспорт?

 

През октомври, ЕФХУ проведе онлайн събитие за да представи актуализациите в ревизираната Наредба за правата  на пътниците с железопътен транспорт revised Rail Passenger Rights Regulation. Тази Наредба влиза в сила през юни.

Освен с подобряване на правата, които увеличават защитата за всички пътници когато пътуват с влак, Наредбата за правата на железопътните пътници  включва и специални разпоредби за хората с увреждани:  

 • Не дискриминация по отношение на достъпа до железопътните услуги.
 • Предоставяне на безплатна асистенция.
 • Компенсация за повредено и счупено мобилно оборудване.
 • Обучение на персонала по въпроси, свързани с уврежданията.
 • Достъпна информация.

Read the complete summary of the event on Rail Passenger Rights. Прочетете пълното резюме на събитието за правата на железопътните пътници.

 

Гражданското общество за ЕС -  нова страница за кампанията

 

Кампанията на Гражданското общество за ЕС се застъпва за засилване на гражданското пространство и гражданския диалог.

Тази седмица, те публикуваха нова уебстраница, в която над 170 организации на гражданското общество в Европа, поискаха да бъдат по добре признати, подкрепени и се ангажираха да  #отключат потенциала на демокрацията в ЕС #UnlockThePotential of EU democracy.

Find out more at their new website, Civil Society for EU. Открийте повече в тяхната нова уебстраница.

 

Призив за действие

 

 

 

Жените на ООН: отворено кандидатстване за Доверителния фонд на ООН за прекратяване на насилието срещу жените.

 

27ят грантов цикъл на отпускане на безвъзмездни средства на Доверителния фонд на ООН за ликвидиране на насилието срещу жените е отворен!

Доверителният фонд на ООН приканва организации на гражданското общество с доказан опит и експертиза в премахването на насилието срещу жените и девойките  да подадат проектни концепции за премахване на насилието срещу маргинализирани жени и девойки.

Кандидатури от организации за правата на жените, такива ръководени от жени и малки организации ще бъдат с приоритет. Партньорства с по малки, местни и обикновени организации за правата на жените и девойките  с до 4 партньори се насърчават да кандидатстват.  

Организации на гражданското общество могат да кандидатстват за четири годишни грантове от между USD 150,000 до USD 1,000,000. Тази покана насърчава кандидатури от по малки, местни организации чрез специален начин на финансиране с малки грантове (между $150,000 - $250,000) което предоставя допълнително основно финансиране. 

All the information about the grant and how to apply is available at the UN Women website. Цялата информация за грантовете и как да се кандидатства е достъпна на страницата: https://untf.unwomen.org/en/grant-giving/call-for-proposals/application-guidelines

Полезна информация