СИБ разкри ново работно място в гр. Пловдив по Национална програма за заетост на хора с увреждания

СИБ разкри ново работно място в гр. Пловдив по Национална програма за заетост на хора с увреждания

През 2023 г. Съюзът на инвалидите в България спечели проект „Осигуряване на заетост за хора с трайни увреждания, чрез инвестиране в оборудване на ново работно място в гр. Пловдив и приспособяване на работно място в гр. Сливен“ по Национална програма за заетост на хора с увреждания, финансиран от Агенция за хората с увреждания. Дългосрочният ефект от осъществяването на проекта ще се изрази в задържането на опитни, енергични и квалифицирани служители с увреждания, които да развиват основните дейности по места, като им се осигуряват благоприятни условия на труд. Съюзът на инвалидите ще надгради своя опит в изпълнението на проекти с инвестиционен характер.

 По проекта се извършиха следните дейности:

-        разкри се ново работно място за длъжността координатор на Област Пловдив, който е назначен на трудов договор за 3 години. Работното място се оборудва с нова офис техника, климатик и офис бюро. Координаторът Пламен Стоянов самостоятелно боядиса стените на помещението и сглоби новото офис бюро;

-        в клуба на хората с увреждания гр. Сливен, се преоборудва с нова офис техника, климатик и обзавеждане на съществуващо работно място, като на наетият служител - координатор на Област Сливен, назначен по трудов договор към СИБ е осигурена благоприятна среда, която компенсира дефицитите от увреждането му.

   
 
 

   

 

 

 

Полезна информация