Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Позицията на Европейския парламент проправя пътя за амбициозната Европейска карта за хората с увреждания

 

Ние приветстваме официалната позиция на Европейския парламент за предложената директива за Европейска карта за хората с увреждания и за Европейска карта за паркиране, която позиция беше приета с пълно единодушие по време на гласуване в Комитета за трудова заетост и социални дейности a vote at the Employment and Social Affairs Committee.  Тази позиция ясно очертава потребностите на хората с увреждания.  Тя също така означава, че преговорите между Институциите на ЕС за финалния текст могат да започнат, заключителната фаза на процедурата на ЕС за взимане на решение.

Ние благодарим на Европейския парламент за  активното включване на организациите на хората с увреждания по време на създаването на позицията. По специално приветстваме:

Изискването за Европейската карта за хора с увреждания за предоставяне на временен достъп до надбавки и социална осигуряване когато се местят заради работа или обучение.

Разпоредбите за достъп до подкрепа когато се участва в мобилни програми на ЕС.

Предложението да се намали времето за транспониране/прехвърляне и прилагане на Европейската карта за хората с увреждания – картата не трябва да отнема прекалено много време за да стане реалност.

Като цяло, това е отлична позиция. Благодарим на основния преговарящ, член на Европейския парламент Луция Дуриш Николсонова и на всички членове на Европейския парламент, които се застъпваха и защитаваха правата на хората с увреждания по този въпрос.

Ние сега призоваваме преговарящите от Европейския парламент и Съвета на ЕС да постигнат по бързо и амбициозно съгласие за Европейската карта за хората с увреждания и Европейската карта за паркиране.  Сделка без вратички, която гарантира малко забавяне между публикуването на текста и неговото транспониране и  издаване на картите.  Заключителният текст трябва също така да доведе до амбициозни карти, подкрепени с финансиране и ясна информация на различни езици за това как да има достъп до техните различни предимства и отстъпки.

Янис Вардакастанис, Президент на Европейския форум на хората с увреждания каза: :

Ние благодарим на члена на Европейския парламент Луция Дуриш Николсонова и на всички членове на Европейския парламент включени в напредването на нашите искания по този въпрос – Европейският парламент доказа още веднъж, че е на страната на хората с увреждания. Ние сега призоваваме за солидно и бързо съгласие, което ще осигури хората с увреждания да могат да ползват тези карти колкото се може по бързо.

 

Свързани документи

European Disability Forum - European Disability Card campaign page  ЕФХУ – страница на кампанията за Европейска карта на хората с увреждания

DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities   Проекто доклад на предложението за Директива на Европейския парламент и Съвета на ЕС за издаване на Европейска карта за хората с увреждания и Европейска карта за паркиране за хората с увреждания.

Proposal for a European Disability Card  Предложение за Европейска карта за хората с увреждания

European Commission – Report on public consultations  Европейска комисия – Доклад за обществените консултации.

Полезна информация