Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Кандидатите за Европейските избори трябва да се ангажират с правата на хората с увреждания

 

 

Ние призоваваме всички кандидати за изборите за Европейски парламент да се ангажират с  утвърждаване правата на над 100 милиона хора с увреждания като подпишат нашият ново издаден „ Залог/ангажимент  на кандидатите в Европейските избори през 2024 г : Изграждане на интегрирано бъдеще за хората с увреждания“"Pledge for candidates in the European elections 2024: Building an inclusive future for persons with disabilities".

Този ангажимент се основава на исканията в Манифеста на ЕФХУ за Европейските избори 2024 г., „Изграждане на интегрирано бъдеще за хората с увреждания в ЕС“, "Building an inclusive future for persons with disabilities in the EU". Този Манифест беше приет от повече от 700 участника по време на Европейския Парламент на хората с увреждания през май 2023 г.

Двете основни искания на този ангажимент са:

·       Да се осигури възможността бъдещите членове на Европейския парламент да създадат отново и да се присъединят към Интергрупа на Европейския парламент за хората с увреждания, European Parliament's Disability Intergroup, неформален орган на Европейския парламент, който обединява членове на ЕП от всички националности и повечето политически групи, който ще защитава правата на хората с увреждания;

·       Да се изиска от следващия Европейски парламент да подкрепи нашето искане към Европейската комисия да ревизира Стратегията на Европейския съюз за правата на хората с увреждания, така че да се включат нови водещи инициативи.

 Манифестът също така предложи и конкретни инициативи, такива като:

 

·       Нова Главна дирекция за равенство и фундаментални права в Европейската комисия; Комитет за хората с увреждания в Европейския парламент;  Конфигурация за равенството в Съвета;

·       Нова Европейска Агенция за достъпност;

·       Гаранция за трудова заетост и умения на хората с увреждания за да се стимулира участието им в отворения пазар на труда;

·       По нататъшна защита за жените и девойките с увреждания, включително и забрана за насилствена стерилизация;

·       Да се въведе законодателство, което да гарантира наличието и достъпността на помощни технологии за хората с увреждания.

Янис Вардакастанис, Председател на Европейския Форум на хората с увреждания каза:
"Въпреки, че Европейският парламент е голям съюзник на движението, ние все още сме далече от интегрирана Европа.  Ние се нуждаем от кандидати за изборите, които ще се посветят на отстояване на нашите права, правата на над 100 млн души“.

 

Полезна информация