Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Новини

 

Публикуван е Ангажиментът за кандидатите за Европейски избори  за правата на хората с увреждания

 

На вчерашния прием на Интергрупата на Европейския Парламент, ЕФХУ лансира Ангажимента на кандидатите за Европейски избори през 2024 г. pledge for candidates in the European elections 2024.

Този ангажимент призовава Кандидатите за Европейския парламент:

- Да защитават правата на хората с увреждания и да спомогнат за изграждането на интегрирано бъдеще за тях в Европейския съюз;

- Да станат членове на Интергрупата на хората с увреждания и да подкрепят отново нейното създаване;

- Да изпълнят инициативите и дейностите от Стратегията на ЕС за правата на хората с увреждания; и

- Да спомогнат за постигане на целите на Манифеста  на ЕФХУ за Европейските избори през 2024 г. EDF Manifesto on the European Elections 2024.

Ние се надяваме, че този Ангажимент ще постави хората с увреждания в челните приоритети на кандидатите за Европейските избори.

Първите подписи на Ангажимента са на следните членове на ЕП Katrin Langensiepen (Германия), MEP Stelios Kympouropoulos (Гърция ) и MEP Mónica Silvana González (Испания).

Read or sign the Pledge for candidates in the European elections 2024: Building an inclusive future for persons with disabilities. Прочетете Ангажимента за кандидатите на Европейските избори през 2024 г.

 

Европейските избори: Колко достъпна е вашата кампания

 

European elections campaign С лансирането на Ангажимента за кандидатите тази седмица, кампанията на ЕФХУ за Европейските избори е активна и е една от многото електорални кампании, насочени към по интегрирана Европа.

Обаче, повечето политически кампании не отчитат нуждите на хората с увреждания от достъпност. Ето защо ние публикувахме две ръководства, които ще подпомогнат кандидатите да оценят техните кампании.

Ние ви насърчаваме да ги прочетете и споделите. Можете да ги преведете и изпратите на вашите политически представители.

Електоралните кампании трябва да са достъпни за всички!

Communications checklist Комуникационен списък:

Communications Checklist: Making campaign communications accessible for persons with disabilities in PDF  Да направим комуникациите достъпни за хората с увреждания в ПДФ

 Communications Checklist: Making campaign communications accessible for persons with disabilities in Word  Да направим комуникациите достъпни за хората с увреждания в Уорд

Events Checklist Списък на събитията:

Events Checklist: Making campaign events accessible for persons with disabilities in PDF Да направим събитията на кампанията достъпни за хората с увреждания в ПДФ

Events Checklist: Making campaign events accessible for persons with disabilities in Word Да направим събитията на кампанията достъпни за хората с увреждания в Уорд

 

Полезна информация