Прес съобщение на Европейския форум на хората с увреждания

Прес съобщение на Европейския форум на хората с увреждания

Споразумение за Европейската карта за хората с увреждания: основен напредък за свободата на движение

 

Европейският форум на хората с увреждания чества временното споразумение, постигнато днес от Европейските институции  за Европейската карта на хората с увреждания. Това временно споразумение, постигнато за рекордно време, означава че окончателният текст за картата ще бъде гласуван преди края на законодателния мандат. Това премахва огромно препятствие в превръщането на картата в реалност.  

Въпреки, че Европейската карта за хората с увреждания няма да покрие всички искания на движението на хората с увреждания, ние приветстваме нейните многочислени положителни точки, и по специално:

Включване на транспортни услуги, въпреки че ще има някои изключения; 

Включване на разпоредби за достъп до подкрепа, когато се взима участие  Европейски програми за мобилност. 

Европейската карта за хората с увреждания ще се издава и подновява безплатно. 

Ще има уеб сайтове на Европейско и национално нива с информация за картата. 

Защитни мерки, за да се запази информацията за картоносителите. 

Всяка страна членка може да реши да издаде картата за по дълги периоди от време. 

Допълнително, преговарящите се споразумяха за  ангажимент от страна на Европейската комисия да продължи да проучва бъдещи несъответствия свързани със свободното движение на хората с увреждания, като например прехвърлянето на помощите за увреждане при преместване в друга Европейска държава. 

 

Ние сме обаче разочаровани от това, че някои от нашите искания не бяха включени: 

 Временен достъп до помощта и надбавки за увреждане когато лицата с увреждане се преместват да работят и учат в чужбина.  Както е в момента, хората с увреждания няма да имат достъп до подкрепа докато тече дългият процес на повторна оценка на тяхното състояние.  Европейското движение на хората с увреждания ще продължи своята борба за пълна свобода на движение. 

Европейско финансиране да подкрепя прилагането на картите от страните членки. 

Ние също така сме разочаровани, че беше прието изключение, което ще позволи изключването на някои специфични услуги в случаи когато специалният  достъп  или предоставени отстъпки зависят от допълнителни оценки. 

Ние също така съжаляваме за дългите крайни срокове за транспониране и прилагане.  Страните членки ще имат 42 месеца за да започнат да предоставят картите, включително 30 месеца за прилагане на законодателството ( това  е срокът за създаване на националните закони в тази връзка). Това означава, че картата ще стане реалност след 4 години!  

По отношение на Европейската карта за паркиране сме доволни, че тя беше затвърдена чрез: 

Ясна времева рамка колко дълго обществените власти имат за да я въведат в действие, за да избегнат дълги периоди на изчакване. 

Възможност да включат дигитални характеристики за да предотвратят измама, такива като QR код. 

Включване на Брайл на физическата карта. 

Можем да отбележим, че това споразумение павира пътя за бързо заключение по предложението да се прилагат картите и за хора от трети страни, които живеят в страните от ЕС.

 

Окончателният текст все още трябва да бъде официално одобрен от Съвета на ЕС и Европейския парламент, и да бъде публикуван в официалния вестник на ЕС.  От този момент, крайните срокове споменати по горе почват да действат.

ЕФХУ ще публикува по детайлен анализ на текста, когато окончателната версия бъде одобрена на пленарната сесия на Европейския парламент през април. 

 

Янис Вардакастанис, Президент на ЕФХУ отбеляза: 

"Това е много важна победа на движението на хората с увреждания, които се бориха за това повече от десетилетие. Ние очакваме тази карта да бъде добре приложена и да стане крайъгълният камък за интеграцията на гражданите с увреждане в Европейския проект“.  

 

Допълнителна информация

Основните подобрения в окончателното споразумение в сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия включват:

Включване на разпоредби за достъп до подкрепа когато се включват в Европейски програми за мобилност. 

Европейската карта за хората с увреждания ще бъде издавана и преиздавана безплатно. 

Уеб сайтове на Европейско и национално нива ще предоставят информация за картата. 

Страните членки могат да решат да издават картата за по дълги периоди от време. 

Ангажимент да се оценяват в бъдеще оставащите несъответствия за свободното движение на хората с увреждания, такива като прехвърляне на подкрепа и надбавки за увреждане  когато се премества в друга страна от ЕС. 

Основното отстъпление от предложението е добавяне на изключения от обхвата. 

 

       Свързани документи

 

 

 

 

Полезна информация