Прес съобщение от Европейския форум на хората с увреждания

Прес съобщение от Европейския форум на хората с увреждания

ЕС позорно не забранява насилствената стерилизация 

 

Дълбоко сме разочаровани от решението на Европейските институции да не криминализират насилствената стерилизация според постигнатото от тях споразумение по отношение на Директивата за борба срещу насилието над жени и домашното насилие. 

Насилствената стерилизация на жените и девойките с увреждания е широко разпространено нарушаване на човешките права, което оставя на оцелелите травми и белези за цял живот. За това е нашето дългогодишно искане за нейната забрана и Директивата предоставяше уникална възможност да се осъществи това на Европейско ниво. ЕС пропиля този шанс да гарантира, че нейните граждани ще бъдат защитени от вреди. Искаме по специално да обърнем внимание на няколкото Европейски страни в Съвета на ЕС, които проявиха нежелание да отстъпят пред това наше искане. 

Искаме да отбележим, че тази Директива ще предостави някои подобрения за правата на жените и девойките с увреждания. [1]  Обаче, криминализирането на насилствената стерилизация в целия Европейски съюз, заедно с определянето на изнасилването като се вземе предвид съгласието на жертвата ( по точно липсата на такова) можеха да подобрят  изключително живота на безбройни жени и да предадат съобщението, че правата на жените с увреждания имат значение. 

Ние благодарим на преговарящите от Европейския парламент на нашите членове и няколкото медийни източници, които повдигнаха този въпрос. Благодарим също така и на страните, които направиха усилия да се ангажират с нас и които предприеха стъпки към забрана на насилствената стерилизация на хората с увреждания, и по специално Белгия, Малта, Испания и Швеция.  Сега призоваваме отделните страни членки да последват примера на Малта и да направят промени в националните си закони.  Призоваваме по специално следващите страни да променят законите си: 

Португалия (там разрешават насилствена стерилизация на малолетни с увреждания)

Чехия (там също разрешават насилствена стерилизация на малолетни с увреждания)

Унгария (там разрешават насилствена стерилизация на малолетни с увреждания)

България

Кипър

Хърватска

Дания

Естония

Финландия

Латвия

Литва

Словакия

Pirkko Mahlamäki, Председател на Женския комитет на ЕФХУ отбеляза:  

 Това трябваше да бъде очевидна стъпка към забрана на тази варварска практика, да се спре стерилизацията на жените срещу тяхната воля или без тяхното съгласие и знание.  Държавите трябва да реагират на желанията на жените с увреждания и да осигурят спазване на техните права, вместо да взимат решения от тяхно име. 

Бележки

[1] Според информацията от последните преговори, подобренията включват: създаване на утежняващи обстоятелства когато престъплението е извършено срещу жена или девойка с увреждане; насоки за органите, действащи в криминални дела включително и това как се отнасят към жертвите по отношение на техните увреждания; и достъпност на услугите за жертвите и подкрепа за жените и девойките с увреждания, като лична асистенция, а също така и целеви превантивни мерки и информация  във достъпни за хората с увреждания формати.  Тази информация ще бъде потвърдена когато ЕФХУ получи окончателния текст. 

 

Свързани документи

 

 

Полезна информация