Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини

 

Новите предложения за правата на пътниците: какво е новото за нас?

 

Европейската комисия публикува предложение за преглед на няколко закона, отнасящи се за правата на пътниците.

Представянето на предложението е първата крачка в законодателния процес, и новите регулации ще бъдат вероятно съгласувани в следващите няколко години. Две от тези регулации са особено релевантни за хората с увреждания:

Нова регулация за подобряването на прилагането на регулациите за правата на хората с увреждания.

Ново предложение за регулация за защита на пътниците в мултимодални пътувания ( различен формат на пътуване).

В следващата статия ще обясним накратко съдържанието на тези регулации, като обърнем специално внимание на основните подобрения и недостатъци по отношение на хората с увреждания.

Read the complete article on passenger rights.  Прочетете статията тук.

 

Интергрупата на хората с увреждания в Европейския парламент: Европейските избори през 2024 г и възстановяването на Интергрупата.

 

Членът на Европейския парламент, José Gusmão, организира среща на Интергрупата на хората с увреждания преди предстоящите Европейски избори през юни 2024 г. Това годишно събиране заедно с членове на нашия Изпълнителен комитет позволи на членовете на Европейския парламент да:

Обмислят постиженията, да се поучат от опита и да поставят определени цели за този законодателен период.

Да оформят кампаниите за Европейските избори като подтикнат новия Европейски Парламент и Комисията да приоритизират правата на хората с увреждания.

 

В допълнение, членовете на Изпълнителния комитет на ЕФХУ подчертаха ключовите политически приоритети за Европейското движение на хората с увреждания.

Приемане на Европейската карта за хората с увреждания за взаимно признаване статута на увреждане в цяла Европа.

Елиминация на насилствената стерилизация на жените и девойките с увреждания в страните на целия ЕС.

Адресиране на дискриминационните пропуски в сегашната законодателна рамка на пакета за правата на пътниците.

Създаване на Европейска агенция за достъпност за повишаване на капацитета на ЕС, националните и местните администрации и индустрии.

Изменение на предложението на Европейската комисия за „ защита на уязвими възрастни“ при трансгранични ситуации в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Продължаване на усилията по пакета за Заетостта, Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост и Директивата за комплексна проверка на предприятията за насърчаване на промяната в корпоративното мислене към приобщаване и отговорност.

Read the outcomes and priorities of the Disability Intergroup meeting.  Прочетете изводите и приоритетите на срещата на Интергрупата тук

 

 

Полезна информация