Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

 

Европейската комисия издаде Ръководство за добри електорални практики
 

Европейската комисия издаде през декември 2023 г. Ръководство за добри електорални практики за страните членки guide of good electoral practices in Member States , в което се обръща внимание на участието на гражданите с увреждания в изборния процес. ЕФХУ публикува статия във връзка с това ръководство article discussing the guide  по време на неговото издаване.

Миналата седмица, Комисията добави нови версии на ръководството в достъпни формати new versions of the guide in accessible formats, както и с преводи на всички езици на ЕС.  Приветстваме това допълнение към пакета!

Ръководството обяснява следното:

Рамките и международните стандарти на ЕС, които защитават правата на хората с увреждания.

Околна среда, подкрепяща участието в изборите – не само по отношение на физическата достъпност, но също така  действия за повишаване на осведомеността и промяна на отношенията.

Обхващане на лицата с увреждания по време на изборния процес чрез подобряване на достъпността в комуникациите и рекламните материали.

Универсален дизайн и разумно настаняване  по време на изборния цикъл от перспективата на процедури, съоръжения и материали.

Download the package of accessible versions of the guide of good electoral practices in multiple languages (ZIP file)  Можете тук да свалите достъпните версии на ръководството за добри изборни практики в различни езици.

 

ООН издаде доклад за интеграцията на хората с увреждания в обществото

 

Офисът на Комисаря на ООН за човешките права издаде нов доклад , изследващ добрите практики на подкрепящи системи, които помагат на обществото да интегрира хората с увреждания  report examining good practices of support systems enabling community inclusion of persons with disabilities.
 
Този доклад предоставя примери за добри практики за системи за подкрепа и грижи, съобразени с пола и включващи уврежданията, и определя ключовите политически области, спомагащи на хората с увреждания да живеят независимо в техните общности. Опростена за четене версия ще бъде публикувана преди края на февруари.

 

Новини за Групата на ЕС от таланти

 

Миналата година, Европейската комисия предложи Група на ЕС от таланти за да се адресира недостига от работна ръка на пазара на труда в цяла Европа.

Групата на ЕС за таланти ще бъде онлайн платформа за потребностите на работодателите в ЕС при търсене на служители извън рамките на ЕС, а също така  и опростяване на процедурите за признаване на квалификацията с цел насърчаване на мобилността на студентите и служителите на пазара на труда. ЕФХУ предостави своя принос към Европейската комисия през 2023 г по този въпрос,  EDF provided input  за да се осигури включването и достъпността за работна сила/ хора  с увреждания в Групата за таланти.

Миналата седмица ние предоставихме  на членове от Европейския парламент нашите виждания за предложената Европейска Регулация,  основополагаща групата на ЕС от таланти shared our views за proposed EU Regulation establishing an EU Talent Pool.

 

 

Полезна информация