Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Манифест: Жените и девойките с увреждания трябва да бъдат признати като лидери и създатели на промените

Днес, Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ) публикува третия си Манифест за правата на жените и девойките с увреждания „ Овластяване и лидерство“ third manifesto on the rights of women and girls with disabilities. Манифестът призовава за специфични действия от политиците за справяне със системната маргинализация на жените и девойките с увреждания – 25,9% от жените в Европа. Той очертава начини за овластяване на жените  и девойките с увреждания и осигуряване на тяхното лидерство по отношение на собствения им живот и всички въпроси, които ги засягат. 

Манифестът се фокусира върху 4 специфични области:

Политическо участие  - правото на жените с увреждания да участват във всички аспекти на политическия процес.  Жените с увреждания трябва да имат подходящата и необходима подкрепа за да кандидатстват  и да бъдат политици на всички нива.

Борба срещу насилието срещу жените – и по специално чрез криминализиране на практиките за насилствена стерилизация и насилствен аборт ( аборт против волята на) за жените и девойките с увреждания във всички Европейски страни. Инициативите трябва да имат предвид, че жените и девойките с увреждания са все още в по - висок риск от насилие, включително и трафик на хора, особено по време на хуманитарни кризи.

Лидерство – жените и девойките с увреждания трябва да водят живота си като независими хора. Те трябва да могат да заемат лидерски позиции не само в своя живот но също така и в обществото.

Видимост и овластяване във всички области на живота, което води до равни възможности и интеграция.

Манифестът представлява ясен призив към Европейския съюз, националните правителства в Европа и организациите за смислено интегриране на жените и девойките с увреждания. Държавните власти трябва също така да подкрепят пълното участие и лидерство в обществото.

Pirkko Mahlamäki, Председател на Комитета на жените на ЕФХУ заяви:

Жените и девойките с увреждания да бъдат признати и подкрепяни от лидери и създатели на промените. Мотото на нашето движение „ Нищо без нас“ не може да стане реалност без пълното и ефективно участие и интеграция на жените и девойките с увреждания. Този Манифест представя ясните искания за това нашето мото да стане реалност.

Свързани документи

Овластяване и лидерство - Third EDF Manifesto on the Rights of Women and Girls with Disabilities Трети Манифест на ЕФХУ за правата на жените и девойките с увреждания в Европа.

(PDF infographic) Survey on women and girls with disabilities in Europe  ПДФ Анкета за жените и девойките с увреждания в Европа

Полезна информация