СИБ участва в Национален диагностичен семинар за определяне на ключови точки за намеса на независими национални органи с правомощия за правата на човека и равенството

СИБ участва в Национален диагностичен семинар за определяне на ключови точки за намеса на независими национални органи с правомощия за правата на човека и равенството

 

На 26.02.2024 г. Председателят на СИБ г-н Георги Колев участва в Национален диагностичен семинар за определяне на ключови точки за намеса на независими национални органи с правомощия за правата на човека и равенството. Той бе организиран от институцията на Омбудсмана на Република България, която е ангажирана в рамките на проект „Подкрепа на националните институции по правата на човека при наблюдението на основните права и аспекти на основните права на правовата държава “.

 Проектът се изпълнява съвместно с Агенцията на ЕС за основните права и е насочен към следните аудитории: 1) национални независими правозащитни органи, създадени със закон; 2) национална администрация със специален фокус върху държавните агенции и консултативните органи на централното правителство; 3) местни власти, със специален акцент върху службите на местния омбудсман; 4) организации на гражданското общество на национално и местно ниво.

Проектът има за цел да подкрепи усилията на институцията на Омбудсмана за предоставяне на ефективна подкрепа и персонализирани препоръки, включително и по отношение използването на фондовете на ЕС в съответствие с Хартата за основните права на ЕС, в следните приоритетни области на действие: правата на уязвимите групи по отношение на достъпа до качествени социални услуги; осигуряване на правото на гражданите на достъп до здравеопазване; правата на децата в отношенията им със съдебната система и въвеждането на модерно детско правосъдие; подкрепа за правата на неактивните лица за достъп до пазара на труда и за осигуряване на безопасно връщане на работа; ефективна защита на осигурителните права на гражданите; интеграция на хората с увреждания.

В рамките на проекта се провежда оценка на съществуващи практики, механизми и инструменти за защита на основните права по отношение на фондовете на ЕС, както и на ключови точки за подобряване в този процес.

В програмата на семинара бяха включени следните теми:

-        Ролята на органите по правата на човека в цикъла на финансиране от ЕС - представяне доклада на Агенцията на ЕС за основните права /FRA/;

-        Предизвикателства за България в гарантиране правата на човека в цикъла на финансиране от ЕС - представяне на доклада, подготвен от Център за изследване на демокрацията и групова дискусия;

-        Възможности за подобрения – заключителна дискусия

Председателят на СИБ се включи в дискусията и постави въпроса относно осигуряването на достъпност на средата за хората с увреждания, като акцентира върху осигуряването й в училищата, в транспорта и др.

Полезна информация