Председателят на СИБ участва в Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП

Председателят на СИБ участва в Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП

 

На 27 февруари т.г. Председателят на СИБ г-н Георги Колев участва в редовно Общо събрание на Съвета на браншовите организации (БО) при Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Съюзът на инвалидите в България е асоцииран член на палатата и участва в мероприятието в качеството си на браншова организация.

Към Събранието бе проявен голям интерес и в него взеха активно участие представители на 56% от членовете на Съвета на БО – сдружения, обединяващи различни отрасли от икономиката на страната.

Утвърден бе Отчетът за дейността на Съвета през 2023 г. Съветът на браншовите организации прие Програма за дейността си  през 2024 г., която по принцип е отворена и може да се актуализира през годината.

Общото събрание избра състав на Бюрото на Съвета.

Полезна информация