Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Гласът на хората с увреждания   

           Февруари 2024 г.

Съдържание

 

Inclusion Indicators - How to mitigate the lack of data  Индикатори за интеграция – как да се намали липсата на данни

Political participation of persons with intellectual disabilities  Политическо участие на хората с интелектуални затруднения

Our Campaign - EU elections 2024  Нашата кампания – Европейските избори 2024 г

Our Campaign - The EU Directive on combating violence against women and domestic violence  Нашата кампания – Европейската Директива за борба срещу насилието над жените и домашното насилие

 

 Индикатори за интеграция – как да се намали липсата на данни

 В Европа съществува значителна липса на данни по отношение на хората с увреждания и особено тези с интелектуални затруднения. Тази липса на данни представлява значително предизвикателство, тъй като пречи на правителствата, организациите и бизнеса да взимат информирани решения. Без точни данни потребностите на хората с увреждания са често пренебрегвани.  


В статията на Inge Volleberg, изследовател и координатор на Инклужън Европа се адресира този проблем и се обръща внимание на  доклада за  Индикаторите за интеграция от Инклужън Европа Inclusion Indicators report by Inclusion Europe.

Заключенията разкриват тревожна реалност: много Европейски страни все още лишават хората с интелектуални затруднения от техните законови права и потенциално им забраняват правото на гласуване. В допълнение, сегрегацията  на хората с интелектуални затруднения в цяла Европа продължава да съществува в различни аспекти на живота, включително и в жилищното настаняване, заетостта и образованието.

Read the complete article on inclusion indicators  Прочетете цялата статия тук.

 

Нашите човешки права за политическо участие

Нашият доклад за човешките права за 2022 г. разкрива ограниченията за гласуване на хора с увреждания, които са под настойничество, и по специално тези с интелектуални и психосоциални затруднения.

Само 14 страни членки разрешават на хората с увреждания да гласуват за Европейски парламент без ограничения:  Австрия, Хърватска, Дания, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Люксембург, Ирландия, Италия, Холандия, Словакия, Испания, Швеция.

За съжаление :

Останалите страни или могат и наистина ограничават изборните  права или премахват законовия им капацитет.

Приблизително 400,000  души с увреждания нямат право на глас в Европейските избори през 2019 г. според Икономическия и социален комитет.

Ние призоваваме за интегрирано бъдеще за хората с увреждания, бъдеще, в което политическите права не зависят от страната, в която живеят, а да се осигури независимо и конфиденциално гласуване.

Read the full version of the EDF Human Rights on Political Participation  Прочетете пълната версия на Доклада на ЕФХУ за човешките права за политическо участие
Our Human Rights on Political Participation in Easy-to-Read version  Същият доклад в по лесна за четене версия

 

 2024 Нашата кампания – Европейските избори 2024 г.

 

На изборите в целия ЕС на 6-9 юни 2024 г.  ще бъдат избрани 720 члена на Европейския парламент

С оглед на останалите по малко от 100 дни до най голямото демократическо упражнение в света, тези избори са изключително важни за хората с увреждания. Ето защо е жизнено важно за бъдещите представители в Европейския парламент да обещаят подкрепа за правата на хората с увреждания. Нашият призив към кандидатите за Европейския парламент е наличен в няколко езика на ЕС.

Дали сте кандидат?

Подпишете днес и се присъединете към списъка на кандидати за ЕП, ангажирани с напредъка на правата на хората с увреждания.
Дори и да не сте кандидат, пак  можете да предприемете действия!

Изпратете този призив до кандидатите и ги подканете да подпишат!

How to sign our pledge and more information on our website. Повече информация за нашия призив и как да се подпише намерете на нашата уеб страница.

 

Нашата кампания – Директивата на ЕС за борба срещу насилието над жените и домашното насилие срещу жените

 Искаме да ви информираме за актуализацията на състоянието на процедурата за взимане на решения относно първата Директива на ЕС за борба срещу насилието над жените и домашното насилие  и за нашата кампания за елиминиране на насилствената стерилизация.


Европейската комисия представи предложение за Директива за борба срещу насилието над жените и домашното насилие  Directive on Combating Violence Against Women and Domestic Violence  на Европейския парламент и Съвета на 8 март 2022 г. Ние провеждахме значителна кампания за тази Директива и за включването на криминализацията на насилствената стерилизация в нея. За съжаление нямахме успех.

Дълбоко сме разочаровани от решението на Европейските институции да не криминализират насилствената стерилизация. Тази Директива представляваше значителна възможност да се адресира тази пагубна практика на Европейско ниво, но беше пропусната.

Искаме по специално да благодарим на преговарящите от страна на Европейския парламент, на наши членове и медийни източници, които изтъкваха този проблем. Искаме също така да похвалим Белгия, Малта, Испания и Швеция за предприемане на стъпки за забрана на насилствената стерилизация, и да приканим другите страни от ЕС да ги последва, както направи Малта неотдавна.  

 

Read our reaction on the EU Directive against violence against women  Прочетете за нашата реакция на Директивата на ЕС за борба срещу насилието над жените.

Полезна информация