В Сандански се учреди Общинска организация на СИБ

В Сандански се учреди Общинска организация на СИБ

На 7 март т.г. бе учредена общинска организация  на СИБ  в гр. Сандански. Инициатори са  Ангелина Илкова и Нели Богоева, а на учредителното събрание присъстваха 27 хора с увреждания. Организацията ще работи за подкрепа,  социални контакти, информирането и консултиране на хората с увреждания за правата и облекченията им, ще се привличат й психолози за подкрепа на психичното здраве.

Гости на събитието бяха г-н  Атанас Стоянов - Кмет на общината, г-жа  Павлина Караджова - Заместник – кмет „Социални и хуманитарни дейности”, г-н  Георги Колев  - Председател на СИБ, г-жа Лилия Евтимова – гл. счетоводител на СИБ и г-н Георги Георгиев – р-л направление „ОМД“.

Във встъпителното си слово председателят на Съюза изтъкна заложеното в Закона за хората с увреждания сътрудничество между национално представителните организации и местните власти за осъществяване на политики за правата на хората с увреждания и разказа повече за Съюза и за неговата структура. От централното ръководство на СИБ е осигурена компютърна конфигурация за новата организация.

Кметът г-н Стоянов заяви, че общинската администрация подкрепя идеята за създаването на организацията на СИБ и  ще съдейства за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания. Скоро ще си осигури и помещение за клуб на новосъздадената структура.        

 За председател на ОО на СИБ Сандански бе избрана Нели Богоева.

 

За учредяването на организацията на СИБ в Сандански може да гледате на следния LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=CFDEURVk7tU

 

 

Полезна информация