СИБ участва в заключителна конференция по Проект FAIR: Fast - track за приемане на технологии на благосъстоянието и за отговорни бизнес практики

СИБ участва в заключителна конференция по Проект FAIR: Fast - track за приемане на технологии на благосъстоянието и за отговорни бизнес практики

 
На 21.03.2024г. в Зала SoHALL в София се проведе заключителна конференция, организирана от Балкански институт по труда и социалната политика, на Проект FAIR: Fast - track за приемане на технологии на благосъстоянието за отговорни бизнес практики. Проектът се осъществява с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“. На конференцията присъстваха проф. д-р Георги Йорданов - изпълнителен директор на АХУ, Марин Байчев и Любомира Аршинкова от Дирекция “Политики за хората с увреждания“ към МТСП, Георги Георгиев – ръководител на направление „ОМД“ в ЦУ на СИБ, представители на НПО за хора с увреждания и представители на бизнес-структури, конструиращи и изработващи високотехнологични продукти, спомагащи да се подобри бита и интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда. Впечатляващи бяха фактите, които презентира г-жа Лене Бовик – представител на партньорската организация по проекта „Фьоник“ от Норвегия. Тя изнесе данни за най-голямата компания за професионална рехабилитация в Норвегия, където 150 професионални рехабилитатори работят постоянно с над 2000 лица, като ги обучават и адаптират за работа в нормална работна среда, използващи възможностите на високите технологии.

Г-жа Велева от Балкански институт по труда и социалната политика отбеляза, че все повече предприемачи и предприятия за хора с увреждания се ориентират към високотехнологични изделия, които подобряват работната среда за лицата с увреждания. 22-годишният студент от Пловдивския университет Мартин Тотев, представи разработена от неговата компания антитреморна технология, която напълно контролира тремора на ръката. Високо технологични изделия на различни компании представиха и Любомир Василев, Боян Шейтанов, Петко Стоев, Марин Димов и Румен Спространов. Марин Байчев от МТСП разказа, че България е финансирана по Плана за възстановяване по проект за високо технологични помощни средства. Става дума за 11 групи изделия на обща стойност 24 млн. лв. Разработена е методика за самооценка на кандидатстващите лица и така ще се извърши подбора на лицата. Ще бъдат одобрени 3300 лица с увреждания. Разработва се система за обобщаване на резултатите от самооценките, като с това се цели да се изключи субективния фактор. Сформирани са и комисии към РДСП, които ще се обучават да оценяват резултатите и да дават препоръки за лицата, които да получат тези високо технологични помощни средства. Обект на Проекта са деца и лица в трудоспособна възраст, желаещи да участват на пазара на труда. След приключване на проекта ще се направи анализ на резултатите и ще се направят предложения за промени в нормативната уредба за ползване на тези изделия.

 

 

Полезна информация