Информация от Европейския форум на хората с увеждания

Информация от Европейския форум на хората с увеждания

Информационна среща за членовете и партньорите на Европейския форум на хората с увреждания относно одобрението на предложението за Европейска карта за хората с увреждания

Обобщен доклад от уебинара може да прочетете в прикрепения файл

Полезна информация