Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

 

Новини

9 организации призовават следващият мандат да даде приоритет на Съюза на равенството

 

Заедно с осем други организации за равенство и антидискриминация издадохме съвместно изявление, призоваващо за конкретни действия по отношение на равенството, антирасизма и основните права по време на следващия мандат.

Отбелязваме нарастващото неравенство и обратната реакция срещу правата на човека и малцинствените групи и предлагаме конкретни действия въз основа на работата на настоящите носители на мандати.

Прочетете пълното съвместно изявление относно равенството .

 

Нов доклад! ЕС в света. Приносът на EDF към действията на ЕС

 

 Екипът на EDF за международно сътрудничество  и хуманитарни действия е развълнуван да обяви пускането на нашия встъпителен доклад за ЕС в Световния доклад , подчертавайки нашата работа и ангажимент за насърчаване на правата на хората с увреждания в глобален мащаб в рамките на инициативите за външна дейност на Европейския съюз.

Нашият акцент е върху застъпничеството за включването на хора с увреждания и организации на хора с увреждания в ключови политики на Европейския съюз (ЕС). Този ангажимент обхваща различни области, включително международно сътрудничество, хуманитарни действия, намаляване на риска от бедствия, действия в областта на климата и конфликта в Украйна.

Актуализации на проекти

Достъпни пространства за всички - Правим пътуването в Европа по-достъпно за всички

Тази публикация в блога на An-Sofie Leenknecht, нашия координатор по правата на човека, споделя целите на проекта „Достъпни пространства за всички“, към който EDF се присъедини през март 2023 г.
EDF има за цел да повиши осведомеността в туристическия сектор относно нуждите на хората с увреждания от подобряване на достъпността за всички пътуващи.
Статията подчертава добрите практики и прозрения, събрани от хора с увреждания и организации-членки, за насърчаване на приобщаващи и достъпни туристически преживявания в цяла Европа. Също така в публикацията се споделят инициативи, награди, инструменти и преживявания от реалния живот, за да вдъхнови хората да пътуват и да се насладят на свободното си време с мисъл за достъпността.

Прочетете цялата публикация в блога „Да направим пътуването в Европа по-достъпно за всички“

 

 

 

Полезна информация