Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

 

Законът за ИИ на ЕС не успява да установи златен стандарт за правата на човека

 

EDF публикува съвместно изявление преди очакваното приемане от институциите на ЕС на Закона за изкуствения интелект през април 2024 г. Изявлението беше публикувано заедно с European Digital Rights (EDRi) , Amnesty International и Access Now , наред с други неправителствени организации.

Изявлението подчертава многото пропуснати възможности да гарантираме, че правата ни на неприкосновеност на личния живот, равенство, антидискриминация, презумпцията за невинност и много други права и свободи са защитени, когато става въпрос за ИИ. Нашето застъпничество позволи известен напредък в правата на човека и достъпността, но не достатъчно.

Ключови изисквания към законодателите на ЕС са:

-          Овластяване на засегнатите хора чрез поддържане на рамка на отчетност, прозрачност, достъпност и правна защита;

-          Ограничаване на вредното и дискриминационно наблюдение от страна на органите - за национална сигурност, правоприлагането и миграционните органи; и

-          Отблъскване лобирането на големите технологични компании и обръщане внимание на въздействието върху околната среда.

      https://www.edf-feph.org/publications/eus-ai-act-fails-to-set-gold-standard-for-human-rights/

Полезна информация