Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Гласът на хората с увреждания - март 2024 г

Добре дошли в нашия мартенски бюлетин, фокусиран върху жените и момичетата с увреждания.
Изчислено е, че жените и момичетата с увреждания съставляват 25,9% от общото население на жените в Европейския съюз и около 60% от общото население от 100 милиона хора с увреждания в Европа. И все пак те продължават да се сблъскват със системна маргинализация и бариери, което често води до пренебрегване на техните гласове.
 
В този бюлетин ще намерите:

Нашият Трети манифест за правата на жените и момичетата с увреждания , който призовава за конкретни действия от вземащите решения за справяне с тяхната маргинализация.

Резюмето на събитието за представяне на манифеста , където събрахме високопоставени представители, лидери с увреждания и активисти и резултатите от последното ни проучване, което показва голямото неравенство, с което жените с увреждания в Европа трябва да се сблъскат.

Изявлението на нашия Комитет на жените за Международния ден на жената.

Добри новини от Малта, 10-ата страна от ЕС, която криминализира принудителната стерилизация . Призоваваме другите държави-членки на ЕС да последват примера.

Резултатите от фотоконкурса на EDF „Разбиване на бариери – истории и гласове на жени и момичета с увреждания“ .

 

Третият манифест на EDF за правата на жените и момичетата с увреждания в Европа


Манифестът призовава за конкретни действия от лицата, вземащи решения, за справяне със системната маргинализация на жените и момичетата с увреждания.

Манифестът се фокусира върху 4 конкретни области:

Политическо участие  – правото на жените с увреждания да участват във всички аспекти на политическия процес. Жените с увреждания трябва да имат подходящата и необходима подкрепа, за да се кандидатират и да бъдат политици на всички нива.

Борба с насилието срещу жени  – особено чрез криминализиране на практиките на принудителна стерилизация и принудителен аборт на жени и момичета с увреждания във всички европейски страни. Инициативите трябва да вземат предвид, че жените и момичетата с увреждания все още са изложени на по-висок риск от насилие, включително трафик на хора, особено по време на хуманитарна криза.

Лидерство  – жените и момичетата с увреждания трябва да водят живота си като независими личности. Те трябва да могат да поемат лидерски роли в собствения си живот, но също и в обществото.

Видимост и овластяване  във всички области на живота, което води до равни възможности и включване.

Прочетете целия манифест. Предлага се и на лесен за четене и на различни езици.
 


 

Резюме на стартирането на манифеста. Недостатъчното политическо представителство на жените с увреждания трябва да се реши


Преди Международния ден на жената стартирахме нашия манифест, събирайки високопоставени представители, лидери с увреждания и активисти, за да стартираме нашия Трети манифест за правата на жените и момичетата с увреждания в Европа.  

Прочетете резюмето на представянето на манифеста на жените.

 

 

Международен ден на жената. Изявление на Комитета на жените към EDF, призоваващо за овластяване и лидерство на жените и момичетата с увреждания в Европа

На Международния ден на жената Комитетът на жените към EDF призова лидерите и политиците в цяла Европа да се ангажират с гарантирането на правата на жените и момичетата с увреждания в цялото им многообразие, с акцент върху овластяването и лидерството в съответствие с  Третия манифест на EDF за правата на жените и момичетата с увреждания .

Жените и момичетата с различни увреждания призовават Европейския съюз и правителствата да насочат внимание към:

 - Пълноправно участие като избиратели и като кандидати за всички избори 

- Смислено  включване и лидерство при вземането на решения , 

- Повишена видимост и осведоменост за жените и момичетата с увреждания. 

- Конкретни целенасочени действия за  намаляване на нивото на бедност,  пред което са изправени.

Прилагане на Директивата на ЕС за борба с насилието срещу жени и край на принудителната стерилизация  на жени и момичета с увреждания в цяла Европа

Финансиране на организации и проекти  , които подкрепят овластяването, лидерството и подобряването на правата на жените и момичетата с увреждания.

Прочетете пълното изявление на Комитета на жените към EDF

 

Малта става 10-ата страна от ЕС, която криминализира принудителната стерилизация на хора с увреждания

Ние приветстваме промяната в закона на Малта, която най-накрая криминализира принудителната стерилизация на жени и момичета с увреждания. След одобрението му на 23 февруари, Малта става 10- ата  държава-членка на ЕС, която изрично криминализира принудителната стерилизация.

Пирко Махламяки , председател на Комитета на жените към EDF, заяви:

„Поздравяваме правителството на Малта за това историческо решение. Сега призоваваме Малта да стане шампион в забраната на принудителната стерилизация в целия Европейски съюз!“

Призоваваме останалите държави-членки, които идентифицирахме,  изрично да разрешат принудителната стерилизация на хора с увреждания  да бъде криминализирана в техните закони

 

 

Победители във фотоконкурса на EDF „Разбиване на бариери – истории и гласове на жени и момичета с увреждания“

Фотоконкурсът на EDF 2023 „Разбиване на бариери – истории и гласове на жени и момичета с увреждания“ имаше за цел да предизвика участниците да представят фотоси/изображения, които разбиват стереотипите и предубежденията около жените с увреждания от различен културен, произход и/или етнически контекст. 

EDF би искала да поздрави победителите и да благодари на всички участници, които ни изпратиха своите снимки. 

Разгледайте победителите и някои от получените прекрасни снимки

 

 

Полезна информация