Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Европейски избори – Помогнете ни да комуникираме относно изборите в ЕС, ново интервю с гласоподавателите на Европа 

Суфиан Ел Амрани е експерт по достъпността в Inclusion Europe. Работи в Inclusion Europe от 2008 г., като специализира в областта на лесно четимите материали и обучението.  Суфиан разказва за пречките, с които се е сблъскал при гласуването като човек с интелектуални затруднения, и за важността на това да се гарантира, че всеки може да направи информиран избор и да гласува на европейските избори.

Чувствам, че е мой дълг да гласувам на европейските избори, за да накарам вземащите решения да се вслушат в хората с интелектуални затруднения. За мен е важно да гласувам на европейските избори, за да може гласът ми да бъде чут.

Пречките, с които се сблъсквам при гласуването

Сблъсквал съм се и все още се сблъсквам с много пречки, когато става въпрос за гласуване.

Не гласувах на изборите за Европейски парламент през 2019 г., защото имам законен администратор ( настойник). В Белгия, когато имате законен администратор, правото ви на глас се отнема.

Когато гласувах на европейските избори през 2014 г., преди да имам законен администратор, избирателната секция не беше достъпна. Имаше стъпало, което затрудняваше влизането с инвалидна количка, а компютърът не беше на подходящата височина, за да мога да гласувам. Липсата на достъп до лесна за четене информация е проблем. Политиците, които не говорят по лесен за разбиране начин, също.

Тези неща ме карат да се чувствам сякаш не съм част от общността.

Значението на това да използвате правото си на глас

Важно е всеки да може да гласува, защото всеки има глас, който заслужава да бъде чут.

Гласуването означава, че казвате на лицата, вземащи решения, какво искате и върху какво трябва да работят. Ако хората с интелектуални затруднения не гласуват, техните нужди не се виждат и не се чуват - и ако вземащите решения не знаят какво искаме да променим, тогава то няма да се случи за нас.

Ето защо всички хора с интелектуални затруднения трябва да имат право да гласуват на избори.

Как Европа и нейните политици могат да окажат по-добра подкрепа на хората с увреждания

Първата стъпка е да не се отнема правото на хората да гласуват. В член 29 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се казва, че всички хора с увреждания имат право да участват в избори и в политическия живот. Белгия и други европейски държави биха могли да започнат със зачитането на това право.

Следващата стъпка е да се направи гласуването достъпно. Това означава да се предоставя информация за изборите и гласуването на достъпен за четене език. По този начин хората с интелектуални затруднения могат да бъдат включени.

Освен това политиците трябва да разговарят с хората с интелектуални затруднения. По този начин те могат да научат какво искат хората с интелектуални затруднения и как да говорят за целите си по лесен за разбиране начин.

Право на всеки е да реши дали иска да гласува. Но ако има неща, които искате да се променят, тогава гласуването е начинът това да се случи. Отидете и кажете на кандидатите какво искате да направят, чуйте какво казват и гласувайте за тези, които смятате, че ще работят за нещата, които искате.

Моето послание към лицата, вземащи решения

Хората с интелектуални затруднения имат право на глас. Работата на вземащите решения е да се уверят, че гласовете им се чуват.

Ето защо вземащите решения трябва да променят закона. Само защото имам законен администратор и получавам подкрепа в една област от живота си, това не означава, че не ме интересува какво се случва в света около мен и не мога да допринеса за него.

Много е важно лицата, вземащи решения, да казват какво правят по лесен за четене и разбираем начин. Смятам, че все още няма достатъчно информация, която да обяснява кои са различните партии и кой би бил добър кандидат, който да представлява моите интереси.

Не е справедливо аз и много други хора да не сме част от нещо, което е толкова важно.

Надявам се, че правото ми да гласувам и да участвам в политическия живот ще бъде уважено и ще ми бъде върнато скоро.

 

 

 

Полезна информация