Среща с г-жа Христина Христова, национален консултант по политиките на хората с увреждания

Среща с г-жа Христина Христова, национален консултант по политиките на хората с увреждания

 

На 23 април т.г. в ЦУ на СИБ, Председателят г-н Георги Колев и експерти от Съюза се срещнаха с г-жа Христина Христова - бивш министър на труда и социалната политика, бивш депутат и евродепутат.

Госпожа Христова има богат опит в неправителствения сектор в областта на дейностите и услугите, спомагащи за интегриране на хората с увреждания и възрастните хора, социалните услуги и др.

От 20 години преподава в Софийския университет, води курсовете по социална политика и социална работа с възрастни и хора с увреждания. Била е преподавател и в Бургаския свободен университет.

Като министър на труда и социалната политика, при управлението на НДСВ е един от съставителите на Закона за интеграция на хората с увреждания. Има основен принос за създаването и функционирането на Агенция за хората с увреждания.

Ръководството на СИБ запозна г-жа Христова със структурата и множеството социални дейности, услуги и помощи, които Съюзът извършва за своите членове в 168 общини в страната и 18 района в столицата.

На срещата бяха обсъдени важни въпроси относно отстояване правата на хората с увреждания, политиките за тяхната интеграция и идеи за бъдещо сътрудничество.

 
 
 
 
 

Полезна информация