Прес съобщение на Европейския форум на хората с увреждания

Прес съобщение на Европейския форум на хората с увреждания

   Европейска карта за инвалидност, одобрена от Европейския парламент – остават само бюрократични пречки

 

Днес, 24.04.2024г., Европейският парламент обсъди и одобри съдържанието на предварителното споразумение относно Европейската карта за инвалидност и Европейската карта за паркиране , което беше постигнато през февруари. Споразумението беше одобрено с 607 гласа „за“, 7 „против“ и 11 „въздържал се“. Беше одобрен и Докладът за разширяването на обхвата за граждани на трети страни.

Европейският форум на хората с увреждания отбелязва този момент, който очакваме да отбележи края на процеса на вземане на политически решения. Въпреки това съжаляваме, че бюрократичните бариери ще забавят публикуването на текста (и следователно началото на обратното броене до изпълнението) до след европейските избори.

Дебат в парламента

Приветстваме общата подкрепа за това споразумение.

Водещият преговарящ евродепутат  Лусия Дюриш Николсонова  каза: „Хората с увреждания се борят за това споразумение от 15 години“ и „те бяха в центъра на нашите притеснения“. Тя очерта напредъка на директивата, постигнат от преговарящите в Европейския парламент, включително разширяването на обхвата на хората, участващи в програмите за мобилност на ЕС, безплатното издаване на карти  и ангажимента за допълнителен анализ на въпросите, свързани със свободата на движение след 5 години.

Правна редакция на текста


Въпреки че политическият процес вече е приключил, има известни забавяния по отношение на правното редактиране на текста и правния му превод на 27-те езика на ЕС. Ние се застъпихме за приоритизиране в превода, тъй като срокът за внедряване – за да бъдат картите реалност – ще започне едва след публикуването на текста.

Това означава, че официалният текст не може да бъде одобрен преди европейските избори. Казаха ни, че това се дължи само на необичайното количество законови текстове, одобрени през последните няколко месеца, и ни успокоиха, че съдържанието на официалния текст няма да се промени.

Въпреки това, ние призоваваме държавите-членки на ЕС да вземат предвид това забавяне при внедряването на картата, като изпреварят своите национални срокове за изпълнение.
 

 

 

Полезна информация