Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

European Women's Lobby applauds adoption of EU Directive combating violence against women and domestic violence

Исторически момент! Европейското женско лоби ( EWL) приветства приемането на първата Директива на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие

Публикувано на 24 април 2024 г.  

Европейското женско лоби (EWL) изказва сърдечната си благодарност на всички организации за защита на правата на жените, отдадени активисти на първа линия, оцелели и феминистки,  отговорни лица, чиято непоколебима отдаденост доведе до знаменателното приемане от Европейския парламент на първата по рода си Директива на ЕС за борба с насилието срещу жени и домашното насилие. Това означава, че всички жени и момичета ще имат равни минимални права на защита, независимо къде живеят в Европа.

Това монументално постижение е резултат от десетилетия на колективно застъпничество на членовете на EWL, които неуморно водят кампании за правата и сигурността на жените и момичетата в цяла Европа. Изразяваме най-дълбоката си признателност към всяко лице и организация, които допринесоха за това историческо осъществяване на една от приоритетните цели на EWL от нейното създаване преди 35 години.

"Изключително сме горди с това историческо постижение в продължаващата ни борба за равенство между жените и мъжете и за изкореняване на насилието срещу жени и момичета", заяви Илияна Балабанова, председател на Европейското женско лоби. "Приемането на тази директива бележи решаваща стъпка към осигуряване на безопасността и защитата на жените и момичетата във всички сфери на живота, включително онлайн." EWL приветства Европейския парламент за признаването на спешната необходимост от справяне с насилието срещу жени и домашното насилие, както офлайн, така и онлайн. Както е подчертано в анализа на EWL на договорения текст, с тази Директива ЕС за първи път признава, че насилието срещу жени е пречка за постигане на равенство между жените и мъжете,  което ЕС има задължение да изпълни, както е предвидено в договорите. "С тази Директива се определят задълженията за всички държави - членки на ЕС, да спазват своите правни задължения и политики за прекратяване на насилието срещу жени. Призоваваме държавите членки незабавно да въведат този набор от всеобхватни правила, за да спасят живота на жените и момичетата", заяви Мери Колинс, генерален секретар на EWL.

"Държавите членки трябва да вземат предвид незаменимия опит на женските организации и специализираните служби за жени на първа линия, които се занимават с всички форми на насилие срещу жени и подкрепят оцелелите от него с чувствителна към пола и междусекторна перспектива", заяви Лаура Каун, директор на EWL по въпросите на политиката и кампаниите.

Макар да празнува този важен етап, Европейското женско лоби изразява съжаление за блокирането на няколко ключови аспекта на Директивата от страна на Съвета, особено за  решението, наложено от Франция и Германия, за изключване на член 5 относно хармонизираното определение за изнасилване, основано на съгласие, в съответствие със стандартите на Истанбулската конвенция. "Това е напълно лицемерно и ужасно пропусната възможност да се защитят жените и момичетата от една от най-отвратителните форми на насилие и да се обърне внимание на срамните нива на безнаказаност на извършителите. Историята ще докаже, че сексуалното насилие е проблем на ЕС, от който никоя страна не е застрахована, и стратегия за контрол и заглушаване на жените. Наложително е да разполагаме с най-добрите законодателни инструменти за превенция и да осигурим на пострадалите достъп до правосъдие и обезщетение сега! ", казва Ирене Розалес, старши съветник по политиките в EWL.

EWL остава ангажирана с по-нататъшното усъвършенстване на Директивата и разширяване на нейния обхват. Ще продължим да се застъпваме за признаването на насилието срещу жени като престъпление в ЕС, включително изнасилването, сексуалния тормоз на работното място, принудителната стерилизация и пълния обхват на сексуалното и репродуктивното насилие срещу жени.

Европейското женско лоби потвърждава своята отдаденост на напредъка в правата на жените и прекратяването на всички форми на насилие срещу жени. Заедно ще продължим да работим за Европа, в която всяка жена и момиче са в безопасност и могат да живеят без насилие и дискриминация от страна на мъжете.

 

 

 

Полезна информация