Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

ЕС трябва да подкрепя правата на работниците с увреждания чрез гарантиране на тяхната заетост 

По случай Международния ден на труда и в подготовка за предстоящите европейски избори, ние се застъпваме за „Европейска гаранция за заетост и умения за хора с увреждания“, за да подобрим качеството на работните места и достъпността за хората с увреждания.

Нашият доклад за заетостта разкри значително несъответствие в нивата на заетост между хората с увреждания и тези без увреждания в Европейския съюз. По-конкретно, само 51,3% от хората с увреждания са заети, в сравнение със 75,6% от хората без увреждания.

Призоваваме лидерите на ЕС да създадат „Европейска гаранция за заетост и умения за хора с увреждания“. Това би било подобно на гаранцията за младежта и трябва да включва:

1. Запазване на обезщетение: хората с увреждания трябва да могат да запазят надбавката си за инвалидност, докато участват в работа, обучение или образование.

2. Без възрастово ограничение: Гаранцията трябва да е достъпна за хора от всички възрасти.

3. Подкрепа за адаптиране на работните места: Трябва да се отделят средства за предоставяне на техническа и финансова подкрепа за адекватно адаптиране на работното място.

4. Фокус върху отворения пазар на труда: Гаранцията трябва да даде приоритет на заетостта в рамките на отворения пазар на труда, като избягва защитените работилници, които не отговарят на стандартните условия за работа и изискванията за минимална заплата.

 

 

Полезна информация