Новини от Централната избирателна комисия

Новини от Централната избирателна комисия

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.  Централната избирателна комисия е изготвила клипове, които разясняват правата и задълженията на гражданите при упражняването на правото им на глас на двата вида избори.

Видеоклиповете може да видите на следния LINK: https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign/subtitles-video

Как могат да гласуват хората с увреждания на предстоящите избори на 9 юни?

До 25 май избирателите с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление до общинската администрация, за да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Пропусналите този срок, могат да подадат заявление до 3 юни включително, ако в населеното място вече има назначена подвижна избирателна комисия.

 

Полезна информация