Възможност за кандидатстване за високотехнологични помощни средства чрез Агенцията за социално подпомагане

Възможност за кандидатстване за високотехнологични помощни средства чрез Агенцията за социално подпомагане

В периода 17.05.2024 – 17.07.2024 г. Агенцията за социално подпомагане обявява процедурата за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Общата цел на проекта е насочена към насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Общата цел ще бъде постигната чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства за подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на хората с трайни увреждания за водене на независим начин на живот.

Очакван резултат по проекта: осигурена финанасова подкрепа за около 3 300 лица с трайни увреждания като предпоставка за активно социално приобщаване чрез работа, труд, обучение, рехабилитация и др.

Подробности за процедурата, необходимите документи и допустимите кандидати може да намерите на страницата на АСП, в рубрика „Подкрепа на хора с увреждания“, подрубрика Проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ и на на следния линк

https://asp.government.bg/bg/deynosti/podkrepa-na-horata-s-uvrezhdaniya/proekt-predostavyane-na-pomoshni-sredstva-za-horata-s-trajni-uvrezhdaniya

 

 

Полезна информация