СИБ участва в работна среща в Столична община

СИБ участва в работна среща в Столична община

 

На 27май 2024 г. Председателят на СИБ г-н Георги Колев участва в работна среща за актуализиране на „Правилата за извършване на специализирания превоз на лица със затруднения в придвижването“ към дирекция „Транспорт“ при Столична община и анализ на текущото законодателство като основна дейност по проектно предложение: „Споделяне на градски решения към устойчива мобилност за Всички“ с акроним: С.М.ОЛ по покана „Мрежи за съвместно планиране“ по програма УРБАКТ IV 2021-2027. Със заповед на кмета на СО ще се сформира работна група, която ще състави План за развитието на специализирания транспорт в града.

В дискусията участваха представители от дирекция „Транспорт“, „Център за градска мобилност“ и Дирекция  „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ към Столична община, от Национална асоциация на общините в България, от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, от национално представителните организации на хора с увреждания – Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, НО „Малки български хора“, Българска асоциация за невромускулни заболявания и др.  

Председателят на СИБ благодари за поканата за участие и представи проблемите при ползването на специализирания превоз на трудноподвижни лица, членове на СИБ: като недостатъчно изчакване на превозвача , заложеното краткото време на пътуване със специализираниа транспорт в едната посока за натоварения трафик в рамките на 2 часа и др.

Обсъдени бяха архитектурната и транспортната достъпност за хората с увреждания в Столицата.

Дискусията завърши с обединяване на участниците относно  следното: създаване на платформа за заявяване на пътуване, актуализиране на „Правилата за специализиран превоз на хора с увреждания“ като се прецизират времето на изчакване и времето на пътуване, да има придружители в определени микробуси и др.

Полезна информация