Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

 Интервю с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола: „Поставих си като приоритет да гарантирам, че нашата институция е готова да предложи достъпна среда за хора с увреждания“

По време на това интервю президентът Мецола споделя кои са основните постижения на мандата по отношение на правата на хората с увреждания, сътрудничеството с движението на хората с увреждания и ангажимента на Парламента да стане по-достъпен за членовете, служителите и гражданите с увреждания.

 Прочетете интервюто по-долу.

 

Основни постижения в областта на правата на хората с увреждания

Въпрос: Кои са основните постижения на този мандат по отношение на правата на хората с увреждания?

 Отговор : Най-голямото постижение на този мандат несъмнено беше споразумението относно картата на ЕС за инвалидност и европейската карта за паркиране. Това е важна стъпка в насърчаването на достъпността и приобщаването на хората с увреждания в целия Европейски съюз. Картата ще улесни признаването на статута на инвалидност във всички държави-членки на ЕС, предоставяйки на притежателите си по-лесен достъп до набор от услуги, съоръжения и предимства.

Бих искала също така да подчертая 5-ия Европейски парламент на хората с увреждания, който събра 730 застъпници на хората с увреждания – съвместно усилие между президента и Европейския форум на хората с увреждания. Това беше истинска демонстрация на сила в усилията ни да разработим по-приобщаващи политики. И позволете ми също да използвам този случай, за да кажа, че Парламентът, разбира се, също ще бъде на разположение да бъде домакин на неговото 6-то издание, тъй като нашият ангажимент за премахване на бариерите няма да спре до тук.

Освен това трябва да гарантираме, че ЕС остава амбициозен по отношение на водещите инициативи на Стратегията за хората с увреждания 2021-2030 г. И тогава да започнем да мислим какви следващи стъпки можем да предприемем.

 Инициативи на парламента

Въпрос: Какви инициативи е предприел Парламентът и предстои да предприеме, за да спазва правата на хората с увреждания?

 Отговор : Като председател на Парламента, приоритет за мен беше да гарантирам, че нашата институция е готова да предложи достъпна среда за хора с увреждания – независимо дали са членове, служители или граждани. За тази цел разглеждаме въпроса за достъпността във всички негови компоненти и допълнително интегрирахме достъпността във всички области на дейността на Парламента, като премахваме възможно най-много бариери, насърчаваме приобщаваща среда и позволяваме участието на хора с увреждания във всички аспекти на живота на нашата институция.

Разбира се, бих искала това да става по-бързо и напредъкът понякога изглежда твърде бавен. Въпреки това администрацията на Парламента продължи да въвежда нашата Пътна карта за Многообразието за периода 2022-2024 г. Направихме някои подобрения по отношение на езика на жестовете и по отношение на лесното четене и назначихме координатор по правата на хората с увреждания, който участва в работата на нашите ръководни органи.

Въпреки че не всички сгради на Европейския парламент все още са напълно достъпни, ние сме инвестирали повече от 18 милиона евро през последните пет години, за да постигнем тази цел, и това ще продължи. Нашата нова политика за физическа достъпност залага приобщаването към нашата изградена среда, така че всички нови проекти да отговарят на най-високите стандарти по отношение на достъпността.

 Приобщаващи избори

Въпрос: Какво могат да направят Парламентът, кандидатите и политическите партии, за да направят изборите по-приобщаващи за хората с увреждания?

 Отговор : Около 87 милиона души в ЕС имат някаква форма на увреждане. Всеки пряко избран парламент е представителство на своя народ. Политическите партии трябва да гарантират, че хората с увреждания са пропорционално представени в тези списъци. Така че гражданите да имат приобщаващ избор, когато отидат до урните между 6 и 9 юни  . И особено бих искала да насърча всеки човек с увреждания да се яви на избори и да призова всички бъдещи членове да направят така, че правата на хората с увреждания да бъдат чути.

В следващия законодателен мандат Европейският парламент може и ще продължи да се ангажира активно с организациите на хората с увреждания, като например Европейския форум на хората с увреждания, за справяне със специфични нужди и проблеми.

https://www.edf-feph.org/interview-with-european-parliaments-president-roberta-metsola-i-have-made-it-a-priority-to-make-sure-our-institution-is-ready-to-offer-an-accessible-environment-to-individuals-with/

 

Полезна информация