Среща на Национално представителните организации на и за хората с увреждания с кандидата за евродепутат от КП ГЕРБ-СДС г-н Андрей Ковачев

Среща на Национално представителните организации на и за хората с увреждания с кандидата за евродепутат от КП ГЕРБ-СДС г-н Андрей Ковачев

 

На 3 юни т.г. Председателят на СИБ участва в предизборна среща с г-н Андрей Ковачев – кандидат за евродепутат от КП ГЕРБ-СДС. Присъстваха председатели на  Национално представителните организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към МС.

Обсъдени бяха  важни теми, свързани с достъпа до обществения живот за хората с увреждания и ролята на Европейския съюз в тази област.

Основните акценти на срещата бяха:

 1. Приемане Европейската карта за хората с увреждания и Регламент за нейното прилагане.

Подобряване на достъпа до обществени, туристически и културни услуги и инфраструктура. Това включва адаптиране на обществени сгради, транспортни средства и онлайн услуги, така че да бъдат достъпни за всички.

 2. Да се създаде единен здравен съюз, за да може ЕС да подпомогне националните правителства в усъвършенстване на здравните услуги и осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска помощ за всички граждани вкл. и хора с увреждания.

 3. Подкрепа за националните правителства: ЕС да подпомогне националните правителства в разработването и прилагането на политики, насочени към подобряване на живота на хората с увреждания. Това може да включва финансова подкрепа, обмен на добри практики и създаване на общи стандарти за достъпност.

 

Полезна информация