СИБ участва в обучение „Застъпничество за независим живот на млади хора и хора с увреждания“, организирано от Националния съвет на хората с увреждания в България

СИБ участва в обучение „Застъпничество за независим живот на млади хора и хора с увреждания“, организирано от Националния съвет на хората с увреждания в България

 

На 3 и 4 юни 2024 г. г-жа Анета Диловска - експерт в ЦУ на СИБ участва в обучение „Застъпничество за независим живот на млади хора и хора с увреждания“ организирано Националния съвет на хората с увреждания в България в хибридна форма. Обучението е част от международния проект Възход, фаза 2, част от глобалната инициатива "Пътеки към прогреса" на Фондация Сити, която насърчава правата на хората с увреждания, включително младежите със специфични потребности. В България, проектните дейности се реализират от НСХУБ като член на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ). 

Целта на обучението бе да се осмислят потребностите от знания за развитие на лични умения за застъпничество за независим живот и деинституционализация и да се споделят добри практики от България. 

Подкрепата за хора с увреждания често остава недостъпна или обвързана с определени условия на живот. Животът в общността е труден, когато има недостиг на достъпни жилища и когато обществените услуги, общественият транспорт и удобства като магазини и ресторанти също са недостъпни. 

Участваха млади хора и хора с увреждания от фондация „Светът на Мария“, фондация „Паралелен свят“, сдружение Закрила -парламент на самозастъпници - членове на БАЛИЗ, СГБ, ССБ, СИБ, АРДУС, и др.

Обучителната програма включваше следните теми:

Деинституционализация в България - какво предстои? – лектор: г-н Илиян Саралиев, началник на отдел „Програми за социално включване“, дирекция „Социално включване“ в Министерството на труда и социалната политика;

Застъпничество за независим живот – лектор: г-жа Жоржета Мюлхер, експерт в Европейски форум на хората с увреждания;

Модел за самостоятелен живот. Препоръки.  Как може да се осъществи процесът на намиране на работа за лица, изведени от институциите -  г-жа Жоржета Мюлхер, ЕФХУ;

Деинституционализацията в Европейския съюз. Превенция. – г-н Хайдн Хамърсли, експерт в ЕФХУ.

Младите хора с увреждания активно се включиха в дискусиите след всяка тема, представени бяха и добри практики за самостоятелен живот.

Събитието бе хибридно, с възможност за: присъствено или дистанционно участие. 

Осигурен бе превод от английски на български език и превод на жестов език. 

 

Полезна информация