Начална среща за трансграничния проект „Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

Начална среща за трансграничния проект „Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

На 28, 29 и 30 юни 2018 г. в община Волви се проведе началната среща на партньорите, участващи в проекта за трансгранично сътрудничество „Пътеки за достъпен туризъм", „Достъп до наследство“, (Access2Heritage). Водещият партньор е Управляващия орган на Национален парк Родопи, а проектът е финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и включва следните девет (9) партньора: Управляващ орган на Национален парк Родопи; Фонд за регионално развитие на Централна Македония (Гърция); Община Волви (Гърция); Агенция за местно икономическо развитие - Разлог (България), Национална конфедерация на хората с увреждания в Гърция; Съюз на инвалидите в България; Технологичен образователен институт на Централна Македония - Отдел за управление на бизнеса (Гърция); Сдружение Екосвят Родопи (България), Сдружение Регионален младежки парламент (България). Бюджетът за проекта възлиза на 1 295 840 €, а за нашата организация е отпусната сума от 142 300 € за дейностите, които ще бъдат изпълнени. Проектът ще продължи две години. Основната цел на този проект е да подкрепи устойчивия туризъм, свързан с природното или културното наследство в трансграничния район, и да консолидира района като международна туристическа дестинация с повишена достъпност чрез серия от дейности, предназначени да подкрепят местния туризъм и спектъра от услуги, свързани с него. Освен всичко друго, проектът цели: - обмен на ноу-хау, експертни познания и добри практики, свързани с подобряването на достъпа до инфраструктурите за природно и културно наследство между партньорите; - да се повиши чувствителността на местните субекти към значението и потенциала на културния туризъм и да се приемат стратегии за тяхното жизнеспособно и всеобхватно планиране и развитие; - да се съберат данни относно достъпността и улесненията на посетителите с увреждания и възрастните граждани на ключовите културни и природни ресурси в района и - изготвяне на съвместно проучване за стратегическото проектиране и планиране на брандирането на трансграничната територия като международна туристическа дестинация за възрастни граждани и хора със специални потребности, предлагащи високо качество на ниски достъпни цени. В този контекст, проектът “Достъп до наследство“(Access2Heritage) включва кампании за повишаване на познанията и чувствителността на местно ниво, организиране и домакинстване на фестивал и обучителни семинари за засилване на достъпния туризъм.

Полезна информация